เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดประชุม BCM PY COVID-19 ครั้งที่ 4/2563

อ่านแล้ว 134 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563  
เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00-16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย จัดการประชุมการรับมือสถานการณ์การแพร่กระจายการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม สุคนธ์ พูนพัฒน์ อาคารวิจัยฯ และผ่านระบบ Webex Meetings เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะฯ ทั้งในด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อเตรียมพร้อมและรับรองสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงปลายปี 2563
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรครองช้ำ 14 วินาทีที่แล้ว
กาแฟ…ระวังในโรคใด? 17 วินาทีที่แล้ว
โควิด-19 กับ สัตว์เลี้ยง 19 วินาทีที่แล้ว
วิตามินและแร่ธาตุ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020