เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/480  
นักสร้างสุขเภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Happy Birthday เดือนกันยายน 2563

ตั้งแต่ 18 กันยายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 136 ครั้ง

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ตั้งแต่ 17 กันยายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 55 ครั้ง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบต้นไม้ ’โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 2’

ตั้งแต่ 17 กันยายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 54 ครั้ง

ผู้บริหารเภสัชมหิดลชุดใหม่สักการะสิ่งศักดิ์ประจำคณะฯ ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่

ตั้งแต่ 17 กันยายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 137 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดพิธีส่งมอบงานให้แก่ทีมผู้บริหารคณะฯ ชุดใหม่

ตั้งแต่ 16 กันยายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 369 ครั้ง

  หน้า 1/480  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020