เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/435  
เภสัชมหิดลต้อนรับคณาจารย์สาขาเภสัชกรรมคลินิกจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์

ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 21 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Health Innovision จำกัด เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย

ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 24 ครั้ง

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2562

ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 70 ครั้ง

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากฟิลิปปินส์นำเสนอผลการฝึกอบรมทางวิชาชีพ

ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 37 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและทักษะทางการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 181 ครั้ง

  หน้า 1/435  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015