เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/395  
เภสัชมหิดลจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปี 2561

ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 24 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ต้อนรับประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี

ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 64 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 200 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 เรื่อง เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ

ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 129 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 80 ครั้ง

  หน้า 1/395  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015