เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/494  
เภสัชมหิดลจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 226 ครั้ง

เภสัชมหิดลเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL

ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 129 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (PIL-Box)

ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 448 ครั้ง

นักสร้างสุขเภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Happy Birthday เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564

ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 354 ครั้ง

เภสัชมหิดลรับมอบการสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสื่อการเรียนการสอน จากชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล และ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 375 ครั้ง

  หน้า 1/494  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020