เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/502  
เภสัชมหิดลจัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง ฟ้าทะลายโจรในการรักษาและป้องกันโรคโควิด-19: หลักฐานวิชาการ

ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 396 ครั้ง

งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการ ’การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง’ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 2

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 130 ครั้ง

หน่วยพัฒนาคุณภาพเยี่ยมสำรวจภาควิชาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

ตั้งแต่ 29 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 114 ครั้ง

งานกิจการนักศึกษาจัดอบรม ’การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมในโลกการทำงาน’

ตั้งแต่ 28 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 147 ครั้ง

หลักสูตร MU-HTA จัดการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การใช้วัคซีน รุ่นที่ 2

ตั้งแต่ 28 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 256 ครั้ง

  หน้า 1/502  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020