เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/401  
เภสัชมหิดลจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิก-จ่ายด้านการเงินและพัสดุ

ตั้งแต่ 20 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 58 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัด KM เรื่อง ’การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานและการดูแลรักษาในเบื้องต้น’

ตั้งแต่ 19 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 56 ครั้ง

เภสัชมหิดลร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่ 18 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 151 ครั้ง

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยจัดบรรยาย เรื่อง จิตตื่นรู้: ทัศนคติและหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ตั้งแต่ 18 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 37 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์อาคันตุกะประจำหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ 18 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 83 ครั้ง

  หน้า 1/401  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015