เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/487  
เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ประจำปี 2563

ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 100 ครั้ง

เภสัชมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 150 ครั้ง

เภสัชมหิดลเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)

ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 160 ครั้ง

เภสัชมหิดลหารืองานวิจัยร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 22 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุน Fundamental Fund

ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 155 ครั้ง

  หน้า 1/487  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020