เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/509  
เภสัชมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564

ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 61 ครั้ง

ภาควิชาชีวเคมีจัด Exit Presentation ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas

ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 282 ครั้ง

งานบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบัน K-Agro Innovation (KAI)

ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 150 ครั้ง

เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรม Special Course on Filipino Language and Culture

ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 149 ครั้ง

งานการศึกษาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Modular Learning ประจำปี 2564

ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 139 ครั้ง

  หน้า 1/509  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020