ติดต่อเรา
 หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดการรับสมัครของแต่ละสาขาอาจมีความแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สถานที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึก
 
 
   
เภสัชกรเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านยา การบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพสามารถเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพที่ดีจากยา การลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากยา การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มคุณภาพชีวิต การลดระยะเวลาในการรักษาตัวรวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงร่วมมือกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย และ/หรือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ/หรือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ/หรือ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ และ/หรือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้เภสัชกรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลผู้ป่วยในแต่ละโรค ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดก้อน ผู้ป่วยโรคระบบประสาท ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรควิกฤติหัวใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณาจารย์จากแหล่งฝึกให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ: ท่านจะไม่สามารถคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนได้ กรุณาลงทะเบียนผ่าน Link ด้านล่างนี้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา https://forms.gle/5tsZqUrT66JsLYAp8ตรวจสอบสถานะผู้ลงทะเบียน

https://drive.google.com/file/d/1aKsV7dZGI9zuO-G3JzWiSZMdsucuyRSq/view
กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรประจำโรงพยาบาลของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม E-mail: pitchaya.dil@mahidol.ac.th ที่โทรศัพท์/หมายเลข 0-644-8694  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ E-mail:supattra.kon@mahidol.ac.th โทร.087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

Cardiac Critical care (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) 30,000.00 THB
Critical care (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) 30,000.00 THB
Critical care (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) 30,000.00 THB
Critical care (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) 30,000.00 THB
Geriatric (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) 30,000.00 THB
Geriatric (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) 30,000.00 THB
Geriatric (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) 30,000.00 THB
HIV (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) 30,000.00 THB
HIV (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) 30,000.00 THB
Neurology (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) 30,000.00 THB
Neurology (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) 30,000.00 THB
Neurology (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) 30,000.00 THB
Solid tumor oncology (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) 30,000.00 THB
Solid tumor oncology (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) 30,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 026-464435-3 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง https://forms.gle/5tsZqUrT66JsLYAp8 พร้อม scan ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) มาทางระบบลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์การรับผู้เข้าอบรม_ประจำปี หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติในการจัดอบรมระยะสั้นฯ_ปีงบประมาณ 2567 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ชื่อและสถานะผู้ลงทะเบียน Shortcourse ปีงบ 2567 27.11.66 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28/11/2566 7:39น.
   


 
https://tinyurl.com/2bqobhpo ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C183-0002 ภก. อรรถกร อ่อน** Critical care (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) online
2 C183-0003 ภก. กันตพงศ์ วงศ์******** Neurology (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) online
3 C183-0004 ภญ. อรรัมภา เสีย******** HIV (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) online
4 C183-0005 ภญ. สิริยาพร วณิช**** HIV (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) online
5 C183-0006 ภก. วงศธร กิติ*********** Critical care (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) online
6 C183-0007 ภญ. เบญจรัตน์ ละลี Geriatric (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) online
7 C183-0008 ภญ. ศุภนิธ อุ่น** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
8 C183-0009 ภญ. ชลีจิตรา ตั้ง********* Geriatric (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) online
9 C183-0010 ภญ. สุชญา สำรา* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
10 C183-0011 ภญ. ณปภา ติวเ**** Geriatric (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) online
11 C183-0013 ภญ. นภิสา แก้ว***** HIV (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) online
12 C183-0015 ภญ. ศุภักษรา รวยธ****** Cardiac Critical care (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) online
13 C183-0016 ภญ. พรจิตร เอี่****** Cardiac Critical care (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) online
14 C183-0017 ภญ. สรนันท์ พูลท***** Geriatric (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) online
15 C183-0018 ภก. นนทกร สุขจ********** Critical care (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) online
16 C183-0019 ภญ. ณัฐธิดา ขำหร*** Geriatric (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566) online
17 C183-0020 ภก. ศตวรรษ กุลว***** Critical care (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) online
18 C183-0021 ภญ. คริษฐา ไชยส*** Geriatric (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) online
19 C183-0023 ภญ. ภคินี อื้อ****** Solid tumor oncology (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) online
20 C183-0024 ภญ. สุกัญญา ธรรม******** Geriatric (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) online
21 C183-0025 ภญ. จณิสตา อุบล*** Critical care (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) online
22 C183-0026 ภญ. กชกร ใจรา* Critical care (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) online
23 C183-0027 ภญ. กุลสิชา หนไธ** Solid tumor oncology (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) online
24 C183-0028 ภญ. ปัทมพร เล็ก**** Neurology (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C183-0001 ภญ. ปัญญาพร ปัณน***** (online) Critical care (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
30000.0 THB
2 C183-0012 ภญ. สุดาสินี สอนส*** (online) Geriatric (รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)
30000.0 THB
3 C183-0014 ภก. เกียรติศักดิ์ ทวีค* (online) Geriatric (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
30000.0 THB
4 C183-0022 ภญ. กานต์ธิดา เรือ********** (online) Solid tumor oncology (รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
30000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 026-464435-3 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง https://forms.gle/5tsZqUrT66JsLYAp8 พร้อม scan ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) มาทางระบบลงทะเบียน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**“ตดหมูตดหมา” เพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้จริงหรือ?
พิชานันท์ ลีแก้ว สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมห...
ปวดศีรษะไมเกรนกับการทำสมาธิ
อาจารย์ ดร.ภญ. ชญานิน กีรติไพบูลย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ...
Thai Traditional Medicine Theory in Relation to Seasons Part 3
Omboon Vallisuta (Assoc. Prof.) Department of Pharmacognosy Mahidol University, Bangkok, Thailand ###Basic herbal formulations for ritu related dysfunction of Mahabhutarupa &n...
...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554