นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Highlight for Student

Main Menu


การวิจัยในคน

ทุนการศึกษาของคณะฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียน/ตารางสอบ

ปฏิทินการศึกษา

ข่าวจากงานบัณฑิตฯ

แสดง 5 ข่าวล่าสุด ท่านสามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมจากงานบัณฑิตศึกษาฯ ได้ที่ Facebook Fanpage

ข่าวจากบัณฑิตวิทยาลัย

แสดง 5 ข่าวล่าสุด ท่านสามารถติดตามข่าวจากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020