เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ต้องการศึกษาต่อที่เภสัชมหิดล


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเภสัชกรคุณภาพให้กับประเทศ เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการดูแลการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้ป่วย ดูแลการผลิตยาให้มีคุณภาพในการรักษาโรค รวมทั้งคิดค้นยาใหม่หรือพัฒนารูปแบบยาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาหรือการออกฤทธิ์ของตัวยา

หลักสูตรในระดับปริญญาตรีจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรม และหล่อหลอมให้ท่านเป็นเภสัชกรที่ดี มีความสามารถในการออกไปปฏิบัติงานในวิชาชีพ หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ทางคณะฯยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด (เภสัชกรประจำบ้าน) หลักสูตรทุกหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเภสัชกรคุณภาพให้กับประเทศ เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการดูแลการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้ป่วย ดูแลการผลิตยาให้มีคุณภาพในการรักษาโรค รวมทั้งคิดค้นยาใหม่หรือพัฒนารูปแบบยาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาหรือการออกฤทธิ์ของตัวยา

หลักสูตรในระดับปริญญาตรีจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรม และหล่อหลอมให้ท่านเป็นเภสัชกรที่ดี มีความสามารถในการออกไปปฏิบัติงานในวิชาชีพ หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ทางคณะฯยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด (เภสัชกรประจำบ้าน) หลักสูตรทุกหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรวิชาชีพ

ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา (เภสัชกร)
บัณฑิตศึกษา (อื่นๆ*)
* สำหรับแพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, พยาบาล, นักวิทยาศาสตร์, นักเทคนิคการแพทย์, วิศวกร และอื่นๆ

Get to Know Us Better

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้