เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015
(2558)
ปี 2014
(2557)
ปี 2013
(2556)
ปี 2012
(2555)
ปี 2011
(2554)
ปี 2010
(2553)
ปี 2009
(2552)
ปี 2008
(2551)
ปี 2007
(2550)
ปี 2006
(2549)
สิทธิบัตร 7* เรื่อง 7* เรื่อง 7* เรื่อง 6* เรื่อง 5* เรื่อง 5* เรื่อง 1+5* เรื่อง 1+6* เรื่อง 1 เรื่อง -
อนุสิทธิบัตร 5* เรื่อง 5* เรื่อง 3* เรื่อง 3* เรื่อง 1+3* เรื่อง 1+3* เรื่อง 1+2* เรื่อง 1* เรื่อง - -
ลิขสิทธิ์ - - - - - - - - - 1 เรื่อง
เครื่องหมายการค้า - - - - - - - - - -
ความลับทางการค้า - - - - - - - - - -
หนังสือ/ตำราทางวิชาการ - - - - - - - 3 เล่ม 6 เล่ม 2 เล่ม
รวม 12* 12* 10* 9* 1+8* 1+8* 2+7* 4+7* 7 3
* = อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ 30/6/2558)

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน

ปี
ประเภท
ชื่อผลงาน
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
2554
อนุสิทธิบัตร
(6374)
กรรมวิธีผลิตผงวุ้นสำรองสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีดังกล่าว
รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย 
คณะเภสัชศาสตร์
2552
สิทธิบัตรต่างประเทศ
(EP 1415646)
Gel comprising antimicrobial extract as an adjunct in the treatment of periodontitis
1. รศ.ดร.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ 
ภาควิชาเภสัชกรรม
2. รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
คณะเภสัชศาสตร์ 
3. ศ.คลินิก มัลลิกา ศิริรัตน์
4. รศ.ชลธิชา อมรฉัตร
คณะทันตแพทยศาสตร์
2552
อนุสิทธิบัตร
(5164)
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากเมล็ดลำไย, องค์ประกอบที่มีสารสกัดจากเมล็ดลำไย ที่เตรียมโดยกรรมวิธีนั้นและการใช้องค์ประกอบดังกล่าว
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและคณะ 
(รศ.ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นคณะทำงาน)
2551
สิทธิบัตร
(23954)
ชุดตรวจหาปริมาณสารเคอร์คิวมินอยด์ในขมิ้นชัน
รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์
2550
สิทธิบัตร
(21494)
เจลฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
1. รศ.ดร.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
ภาควิชาเภสัชกรรม 
2. รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
คณะเภสัชศาสตร์ 
3. ศ.คลินิก มัลลิกา ศิริรัตน์ 
4. รศ.ชลธิชา อมรฉัตร 
คณะทันตแพทยศาสตร์
2549
ลิขสิทธิ์
หนังสือสารานุกรมสมุนไพร เล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน
1. ศ.ดร.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล 
2. รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 
3. อ.ทยา เจนจิตติกุล เรื่อง

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้