เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลภาพรวม

ค่า Impact Factor ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015)
ผลรวมค่า IF 107.926 112.425 136.178 142.94999999999999 112.605
จำนวนเรื่องตีพิมพ์ 63.0 63.0 72.0 63.0 54.0
ค่าเฉลี่ย Impact Factor 1.713 1.785 1.891 2.269 2.085

หมายเหตุ :
- เฉพาะผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
- อ้างอิงค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้