เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

บริการวิชาการและผลงานวิจัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบริการวิชาการสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพร และบริการเครื่องมือวิจัย เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพของคณะฯ จึงมั่นใจได้ว่าผลการวิเคราะห์และข้อมูลทางวิชาการต่างๆถูกต้องแน่นอน

นอกจากนี้คณะฯยังมีบริการสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้แก่ บริการข้อมูลความรู้เรื่องยา บริการข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร และ การจัดประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับประชาชนทั่วไปอีกด้วย

Shortcut to Services

คลังความรู้สู่ประชาชน งานประชุมวิชาการ หน่วยงานให้บริการ วารสาร/หนังสือ/ฐานข้อมูล ข้อมูลผลงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้