เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Highlight for Student

Main Menu


ตารางเรียน/ตารางสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

แสดง 5 กิจกรรมล่าสุดที่จะเกิดขึ้น หากต้องการดูเพิ่มเติม โปรดคลิกไปยังปฏิทินกิจกรรมฯที่ Google Calendar

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

แสดง 5 ข่าวล่าสุด ท่านสามารถติดตามข่าวจากกองกิจการนักศึกษา ม.มหิดลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้