นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Highlight for Student

Main Menu


ตารางเรียน/ตารางสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

แสดง 5 กิจกรรมล่าสุดที่จะเกิดขึ้น หากต้องการดูเพิ่มเติม โปรดคลิกไปยังปฏิทินกิจกรรมฯที่ Google Calendar

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

แสดง 5 ข่าวล่าสุด ท่านสามารถติดตามข่าวจากกองกิจการนักศึกษา ม.มหิดลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020