เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ


แสดงผล 5 เหตุการณ์ล่าสุด หากต้องการดูเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดของคณะฯ โปรดคลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Free eBook: Pain Point in Pharmaceutical Care: Unraveling and Counseling Approach อ่านแล้ว 940 คร้ัง
  • หมายเหตุ
    สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ โปรดเลือกที่เมนู “นักศึกษา/บุคลากร”
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้