ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ


แสดงผล 5 เหตุการณ์ล่าสุด หากต้องการดูเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดของคณะฯ โปรดคลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020