อรุณสวัสดิ์ เภสัชมหิดลยินดีต้อนรับ

โปรดเลือกบริการที่ท่านต้องการได้จากรายการด้านล่างนี้ หรือ คลิกที่นี่ หากท่านต้องการอ่านข่าวสารจากเรา

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องด้านบนแล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

สำหรับประชาชนและผู้สนใจ


คลังความรู้สู่ประชาชน
ติดตามและรับชมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ยา สมุนไพร อาหาร อาทิ การใช้ยาลดความอ้วน สมุนไพรที่เป็นประเด็นร้อน หรือยาที่มักใช้ผิดบ่อยๆ เป็นต้น
ถาม-ตอบปัญหาเรื่องยา
หากคุณสงสัยหรือพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา ไม่รู้จะถามใคร ส่งคำถามของคุณมาที่นี่ ให้เภสัชกรของเราเป็นผู้ตอบให้เอง!

สำหรับเภสัชกรและนักวิจัย


หน่วยงานให้บริการวิชาการ
พบกับหน่วยงานบริการอันหลากหลาย อาทิ บริการรับตรวจวิเคราะห์ บริการข้อมูลทางวิชาการ และอื่นๆ ด้วยบุคลากรคุณภาพและเครื่องมือที่ทันสมัย
งานประชุมวิชาการ
อัปเดทความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ของคุณให้เข้มแข็ง กับหัวข้องานประชุมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้คุณก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไม่มีอะไรหยุดนิ่ง
งานประชุมที่กำลังเปิดรับสมัคร!กิจกรรมที่ผ่านมา

 • เภสัชมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564
  23 กรกฎาคม 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 (MUEdPEx-A2 (การตรวจติดตามแผนพัฒนา)) ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ..
 • ภาควิชาชีวเคมีจัด Exit Presentation ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas
  16 กรกฎาคม 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิ..
 • งานบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบัน K-Agro Innovation (KAI)
  13 กรกฎาคม 2564 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงความร่วมมือด้านการวิจัยและ..
 • เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรม Special Course on Filipino Language and Culture
  13 กรกฎาคม 2564 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผู้แทนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1) นายพัชรพล ด่านพรประเสริฐ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 2) นายปฐวี สมราษี (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) และ 3) นางสาวพัทธมน องค์เจริญ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) เข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์ Sp..

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆที่น่าสนใจในเภสัชมหิดลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020