เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

วารสาร หนังสือ และฐานข้อมูล


หนังสือวิชาการ
หนังสือวิชาการที่จัดทำโดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องยา สมุนไพร และองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่ทันสมัยให้แก่เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Pharmaceutical Sciences Asia (PSA) is an international journal in English published three times annually by the Faculty of Pharmacy, Mahidol University. The Journal focuses on all areas of pharmaceutical sciences and related disciplines.

สารคลังข้อมูลยา ISSN 2286-6272
อัปเดทข่าวสารในวงการยาล่าสุดผ่านบทความพิเศษ พร้อมรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลสมุนไพรแต่ละชนิด ข้อมูลตำรับยา จากการรวบรวมงานวิจัยสมุนไพรไทยจากวารสารในประเทศ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เอก สำหรับวารสารต่างประเทศจัดเก็บเฉพาะงานที่ทำวิจัยสมุนไพรจากประเทศไทยเท่านั้น

ฐานข้อมูลสมุนไพรอื่นๆโดยสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
แหล่งรวบรวมและให้บริการข้อมูลสมุนไพรในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอิเลคทรอนิคส์ ภายใต้ความตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้