เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

หน่วยงานให้บริการวิชาการ


บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยเครื่อง NMR
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (MUPY-CAPQ)
บริการรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มายาวนาน และยังควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะเภสัชฯ ดังนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของเราได้อย่างแน่นอน

โทรศัพท์: 02-354-4320, 095-562-7679
หน่วยคลังข้อมูลยา (Drug Information Center)
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับยา ขาวยาใหม่ และการใช้ยาแก่เภสัชกรและประชาชนทั่วไป พร้อมมีบริการตอบคำถามด้านยาผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ในหน่วยคลังข้อมูลยายังมีหนังสือด้านยาที่ทันสมัยจากต่างประเทศสำหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ค้นคว้าเพิ่มเติมอีกมากมาย

โทรศัพท์: 0-2354-4325, 096-812-0163 หรือ Email: dicpharmacy@mahidol.ac.th , 
อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ
เป็นพื้นที่ที่พัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จาก “สวนสมุนไพร” ซึ่งเริ่มต้นจากความดิดของ อธิการบดี และหัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ในสมัยนั้น เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษา เรียนรู้ และวิจัยพัฒนา รวมทั้งเป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ +66 02-441-5272,(5273,5274) หรือ Email: sireepark@mahidol.ac.th
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร (MPIC)
แหล่งรวบรวมและให้บริการข้อมูลสมุนไพรในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอิเลคทรอนิคส์ ภายใต้ความตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทรศัพท์: 0-2354-4327 หรือ Email: headpypi@mahidol.ac.th
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)
ผ่านการรับรองการเป็นร้านยาคุณภาพ มีเภสัชกรและอาจารย์เภสัชกรอยู่ประจำร้านพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและการใช้ยาอยู่ตลอดวัน

โทรศัพท์: 02-644-4609, 096-812-3561
หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
บริการเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกรูปแบบการวิเคราะห์

โทรศัพท์ 096-812-3652 Email: sayun.pae@mahidol.ac.th
ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ก่อนออกสู่ผู้บริโภค

โทรศัพท์: 091-801-2915 หรือ Email: mupydermocosmetic@gmail.com

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้