งานประชุมวิชาการ

งานประชุมที่กำลังเปิดรับสมัคร

งานประชุมที่จะมาถึง

5-6 สิงหาคม 2564
แนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการตัวอย่างพืช สมุนไพรสำหรับเพื่องานวิจัย รุ่นที่ 2  

23-25 สิงหาคม 2564
Pharmacy Review Update Series 2021 : Pharmacotherapy of the Eye  -  ดูรายละเอียด   

วันเสาร์ที่ 4, 11, 18, 25 กันยายน 2564
การตรวจสอบเอกลักษณ์เครื่องยาสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2  

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020