งานประชุมวิชาการ

งานประชุมที่กำลังเปิดรับสมัคร

งานประชุมที่จะมาถึง

23-24 พฤษภาคม 2562
ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 17  -  ดูรายละเอียด   

27-29 พฤษภาคม 2562
Integration of Pharmacokinetics principle to support Rational Drug Use (RDU)  -  ดูรายละเอียด   

30 – 31 พฤษภาคม 2562
Updates on Vaccines 2019 : What You Need To Know  -  ดูรายละเอียด   

6-7 มิถุนายน 2562
ก้าวทันเครื่องสำอาง 3 : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวที่มีปัญหา (Cosmetics for special skin concerns)  -  ดูรายละเอียด   

13 – 14 มิถุนายน 2562
สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome for Healthy and Happy Life)  -  ดูรายละเอียด   

1 – 3 กรกฎาคม 2562
เภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 2 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี, เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง สมเหตุผลในผู้สูงอายุ  -  ดูรายละเอียด   

23 – 24 กรกฎาคม 2562
การขึ้นทะเบียนตำรับยาครั้งที่ 9 : การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความคงสภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative data of product quality, stability and impurity testing for drug registration)  -  ดูรายละเอียด   

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015