งานประชุมวิชาการ

งานประชุมที่กำลังเปิดรับสมัคร

งานประชุมที่จะมาถึง

1 – 3 กรกฎาคม 2562
เภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 2 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี, เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง สมเหตุผลในผู้สูงอายุ  -  ดูรายละเอียด   

23 – 24 กรกฎาคม 2562
การขึ้นทะเบียนตำรับยาครั้งที่ 9 : การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความคงสภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative data of product quality, stability and impurity testing for drug registration)  -  ดูรายละเอียด   

1 – 2 สิงหาคม 2562
การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ในการรักษา และการบริการที่ประทับใจ  

14 – 16 สิงหาคม 2562
Pharmacy Review and Update Series 2019: Pharmacotherapy of Respiratory Diseases  -  ดูรายละเอียด   

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015