งานประชุมวิชาการ

งานประชุมที่กำลังเปิดรับสมัคร

งานประชุมที่จะมาถึง

22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
Product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box)  -  ดูรายละเอียด   

25 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการตัวอย่างพืช สมุนไพรสำหรับเพื่องานวิจัย รุ่นที่ 2  

20-21พฤษภาคม 2564
Vaccines in the Age of Viral Pandemics: updates on COVID-19 & Other Emerging Diseases  

10-11 มิถุนายน 2564
ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19  

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020