เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณาจารย์เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 2nd CMU-MU Joint Symposium

อ่านแล้ว 290 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 อาจารย์สมนึก บุญสุภา สังกัดภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และอาจารย์พงศธร มีสวัสดิ์สม สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 2nd CMU-MU Joint Symposium ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ China Medical University เมืองไถจงแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ China Medical University (CMU) ในโอกาสนี้ อาจารย์สมนึก บุญสุภา และ อาจารย์พงศธร มีสวัสดิ์สม ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมนานาชาติดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การประชุมนานาชาติมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการแพทย์ อาทิ นวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง งานวิจัยด้านระบบประสาท สเต็มเซลล์ เภสัชกรรม การแพทย์แผนโบราณ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และด้านการสาธารณสุข ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตระหว่างสองมหาวิทยาลัย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ตกขาว .. รักษาอย่างไร 20 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015