เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยกับ บริษัท BHN International จากประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 244 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561  
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาด้านสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร และศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (CAPQ) ด้านสมุนไพร และ รศ.ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมงานวิจัยร่วมกับ บริษัท BHN International จากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ เวลา 13.00 น. -15.00 น. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือทำวิจัยระหว่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา อ.ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม และ ผศ.ดร.ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยในครั้งนี้
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 1 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015