เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัด KM เรื่อง ’การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานและการดูแลรักษาในเบื้องต้น’

อ่านแล้ว 159 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561  
เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 หน่วยพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) เรื่อง ’การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานและการดูแลรักษาในเบื้องต้น’ เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ ซึ่งบรรยาย โดยคุณสุคเน ทรรภลักษณ์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีอาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังกว่า 30 คน
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) 25 วินาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 5 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015