เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ (ชุดที่ 1) สภาเภสัชกรรม

อ่านแล้ว 564 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ (ชุดที่ 1) สภาเภสัชกรรม ในการเยี่ยมประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. โดยคณะเยี่ยมประเมินฯ ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการระดับปริญญาตรี, ห้องสมุด, ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (CAPQ), คลังข้อมูลยา, ห้องปฏิบัติการจำลองทางเภสัชศาสตร์ ( SIM Lab) และสถานปฏิบัติการชุมชน อีกทั้งยังเข้าเยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วย
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015