เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Taylor’s University นำเสนอผลการเรียนรู้ในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน

อ่านแล้ว 493 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 404 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก Taylor’s University ประจำปี 2560 ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนและเข้ารับการฝึกอบรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งฝึกงานภายนอก ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม พ.ศ. 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แก้วมังกร 15 วินาทีที่แล้ว
มะเขือเทศ กับ ไลโคพีน 19 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 24 วินาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service