เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดประชุมชี้แจงข้อมูลและโอกาสในการขอทุนวิจัยและทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ

อ่านแล้ว 167 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564  
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30-16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมแนะนำข้อมูลและโอกาสในการขอทุนวิจัยและทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้บรรยายและชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลและโอกาสในการขอทุนวิจัยและทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยดังกล่าว
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ผมหงอก ... หัวหงอก ... ผมขาว 17 วินาทีที่แล้ว
มะระขี้นก 27 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020