เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


บุคลากรสายสนับสนุนเภสัชมหิดลคว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

อ่านแล้ว 164 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนดังรายนามต่อไปนี้ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 6 (6th TECHCON 2020): วิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- คุณทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ คุณจุฑารัตน์ บัวอำไพ หัวหน้าหน่วยบัญชี สังกัดงานคลังและพัสดุ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม รูปแบบการบรรยาย จากผลงานวิจัย เรื่อง ’การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร’

- คุณสุทธินี แทนนิมิต หัวหน้างานกลยุทธ์และแผน และ คุณศจีวัลย์ ไวยานิกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานกลยุทธ์และแผน ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม รูปแบบการบรรยาย จากผลงานวิจัย เรื่อง ’การประเมินผลสำเร็จการจัดทำแผนยุทธศาสตร์: พัฒนาระบบวิจัยและขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม’
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020