เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี

อ่านแล้ว 214 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562  
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ และคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 51 ณ ห้องประชุม 105 อาคารราชรัตน์ โดยมีผู้บริหารคณะฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ซึ่งประกอบด้วย พิธีสักการะบูชาพระพุทธมหามงคลเภสัช พิธีสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ และบูรพาจารย์ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงวัฒนธรรมอันดีงามในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ส่งเสริมจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของประชาคมเภสัชมหิดล




Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 22 วินาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015