เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาเภสัชเคมีจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์อาคันตุกะ

อ่านแล้ว 391 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. ลีณา สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Miroslav Macka จาก Central European Institute of Technology, Brno University of Technology สาธารณรัฐเช็ก ณ ห้อง 406 อาคารราชรัตน์ ในโอกาสที่ Prof. Dr. Miroslav Macka เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ ’On-site analysis using diverse platforms: portable capillary liquie chromatography and paper-based micrufluidic devices’ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015