เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัด KM หัวข้อ Portable Microfluidic Platform และ Development of Immunoassay for Quality Control of Medicinal Plants

อ่านแล้ว 420 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561  
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ ’Portable Microfluidic Platform’ และ ’Development of Immunoassay for Quality Control of Medicinal Plants’ ณ ห้องประชุม 409 อาคารราชรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นันทนา นุชถาวร ภาควิชาเภสัชเคมี และ อาจารย์ ดร. ภญ. ธฤตา กิติศรีปัญญา ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015