เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย” และบัณฑิตเภสัชมหิดลเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านแล้ว 311 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2561   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วม งานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย: การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมชนก ในวันที่ 27-30 กันยายน 2561 ณ บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดนิทรรศการในกลุ่มสถาบันเภสัชศาสตร์อื่นๆ โดยสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และในโอกาสนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้มีการคัดเลือกบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่น ทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
ทางมูลนิธิฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานฯ และพระราชทานรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่จัดงานฯ ในปีนี้มีบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม คือ เภสัชกรชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล ปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชกรอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สิวเชื้อรา และการรักษา 12 วินาทีที่แล้ว
วิตามินและแร่ธาตุ 16 วินาทีที่แล้ว
ผลของชาต่อแม่และเด็ก 17 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015