เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย” และบัณฑิตเภสัชมหิดลเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านแล้ว 247 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2561   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วม งานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย: การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมชนก ในวันที่ 27-30 กันยายน 2561 ณ บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดนิทรรศการในกลุ่มสถาบันเภสัชศาสตร์อื่นๆ โดยสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และในโอกาสนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้มีการคัดเลือกบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่น ทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
ทางมูลนิธิฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานฯ และพระราชทานรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่จัดงานฯ ในปีนี้มีบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม คือ เภสัชกรชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล ปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชกรอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 3 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015