เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม “จากครูถึงศิษย์ จากพี่ถึงน้อง ครั้งที่ 9”

อ่านแล้ว 1,741 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “จากครูถึงศิษย์ จากพี่ถึงน้อง ครั้งที่ 9” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับการหล่อหลอมที่จะเป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ โดยมีไฮไลต์สำคัญของงาน คือ พิธีมอบเสื้อกาวน์ตัวแรก ซึ่งเป็นเครื่องแบบสำหรับวิชาชีพเภสัชกร ให้แก่นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสานความสัมพันธ์ ความรัก และเป็นการส่งกำลังใจเชิงสัญลักษณ์จากคณาจารย์ไปยังนักศึกษาทุกคน ตลอดจนช่วยกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกของการเป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015