เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

อ่านแล้ว 886 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561  
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมใจกันร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามและแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีสุภาพเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ เวลา 09.00 น. มีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่บริเวณ และไหว้บูรพาจารย์ และตั้งแต่เวลา 10.30 น. มีพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป รวมถึงพิธีสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ก่อนจะปิดท้ายด้วยการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้อาวุโสและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุม 105 อาคารราชรัตน์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สร้างความสามัคคี และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015