เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์เข้าพบผู้บริหาร บริษัท บางกอกดรัก จำกัด

อ่านแล้ว 281 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง และอาจารย์ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบผู้บริหาร บริษัท บางกอกดรัก จำกัด เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนด้านการศึกษาที่มีให้กับคณะฯ มาโดยตลอด
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015