เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร SEAP

อ่านแล้ว 348 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563  
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร และคณาจารย์ในหลักสูตร ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร โดยมี บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการ และจะเผยแพร่ผ่านทางรายการ MU Link: International Programs ทางช่อง Mahidol Channel ทั้งนี้ การบันทึกเทปวิดีทัศน์ดังกล่าวได้ถ่ายทำทั้งภายในบริเวณพื้นที่คณะฯ รวมทั้งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลทหารผ่านศึกอีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


อันตรายจากการสัก 2 วินาทีที่แล้ว
อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 1 นาทีที่แล้ว
กระเทียมดำ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020