เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Olivia Wu จาก University of Glasgow สหราชอาณาจักร

อ่านแล้ว 240 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Olivia Wu จาก Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow สหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม 606 ในโอกาสที่ Prof. Dr. Olivia Wu ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะฯ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในฐานะอาจารย์อาคันตุกะประจำหลักสูตร และได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Evidence synthesis to inform health benefits package” ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 606 อาคารราชรัตน์ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ฟักข้าว 1 วินาทีที่แล้ว
ดนตรีบำบัด 7 วินาทีที่แล้ว
ผมหงอก ... หัวหงอก ... ผมขาว 35 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service