เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Arizona นำเสนอผลการฝึกอบรม

อ่านแล้ว 146 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ และคณาจารย์สาขาเภสัชกรรมคลินิค เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานและประเมินผลการฝึกอบรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 309 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก University of Arizona ประจำปี 2560 ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนและเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเภสัชกรรม (Advanced Pharmacy Professional Experience) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งฝึกงานภายนอก ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ. 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 22 วินาทีที่แล้ว
ยี่โถ...มีพิษจริงหรือ 29 วินาทีที่แล้ว
ผมหงอก ... หัวหงอก ... ผมขาว 39 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service