เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรรม ’วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 53 ปี’

อ่านแล้ว 198 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564  
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ’วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี’ โดยมี รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย พิธีสักการะบูชาพระพุทธมหามงคลเภสัช และพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ และบูรพาจารย์ โดยบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่าง (social distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล


Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 5 วินาทีที่แล้ว
โรครองช้ำ 30 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020