เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านแล้ว 144 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 30 รูป เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กระเทียมดำ 6 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรแก้ไอ 25 วินาทีที่แล้ว
ออกกำลังกายอย่างไรดี ? 25 วินาทีที่แล้ว
แกงเลียง อาหารเป็นยา 29 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020