ศิษย์เก่ารำลึก

"ครูประดิษฐ์" ในความทรงจำ จากประสบการณ์ตรงของศิษย์เก่าเภสัชมหิดล
ข้อมูลเฉพาะรุ่น 1ปี 1 (พ.ศ.2512) เข้ามาจำนวน 150 คนอยู่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนกเตรียมเภสัชศาสตร์ พอขึ้นปี 2 มีลาออกไปสอบเอนทรานซ์ใหม่ประมาณ 5 คน พอขึ้นปี 3 (พ.ศ. 2514) สมัครมาคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท 40 คน ที่เหลือไปจุฬา ประมาณ 100 คน (ที่เหลือเป็น re...

ปราโมทย์ ชลยุทธ์ รุ่นที่ 1

272   3 อ่านต่อ
เห็นรูปนี้ทีไร คิดถึงวันเวลาที่เรียนเภสัช ตอนเรียนอยู่ปี 3 ปี 4 อาจารย์พเยาว์ต้องพาพวกเราไปเดินป่าเพื่อให้รู้จักต้นไม้หลายๆชนิดที่มีประโยชน์ และให้เก็บตัวอย่างต้นไม้มาอัด herbarium ทุกครั้งที่ออกไปนอกคณะ จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านติดตามไปด้วย เหมือน...

ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ รุ่นที่ 1

209   3 อ่านต่อ
เมื่อมาเรียนเภสัช อ.ประดิษฐ์ พร่ำสอนเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม และใฝ่ฝันให้ลูกศิษย์จบไปเป็นเภสัชกรร้านยา เพื่อช่วยประชาชนได้ใช้ยาอย่างปลอดภัย ทำให้ผมตั้งใจไปเป็นเภสัชกรประจำร้านยาของที่บ้าน ซึ่งเป็นร้านของเตี่ย ขายยาจีน ผมตั้งใจว่าจะเปิดจำหน่ายยาแผนปั...

ภก.สมเฮง นรเศรษฐีกุล รุ่นที่ 2

259   15 อ่านต่อ
ทุกคนในภาพนี้ยิ้มอย่างมีความสุข-สนุกสนาน เมื่อมองภาพนี้แล้วทำให้ต้องยิ้มตาม ความประทับใจของภาพนี้ คือ อาจารย์ประดิษฐ์ ที่เราไม่ค่อยได้เห็นอิริยาบถแบบนี้ในคณะฯ ทำให้หวนรำลึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้น ก่อนถึงเหตุการณ์นั้น ขอเล่าสั้นๆถึงที่มาของคณะเภส้ชศาสตร...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2

192   14 อ่านต่อ
คนละประโยคจากรุ่น 3 “ภาพจำ...อาจารย์ประดิษฐ์” อาจารย์ยิ้มง่ายใจดีอาจารย์เป็นนักสู้นักพัฒนาไม่ย่อท้ออาจารย์มีคำกล่าว from here we can go everywhere นั้น เพราะอาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอาจารย์สอนวิชา Pharmacy Orientationอาจารย์สนับสนุนกิจกรรมและกีฬ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

200   2 อ่านต่อ
“อาจารย์ประดิษฐ์เกิดมาเพื่อสร้าง”คือผู้สร้าง สถาบัน แหล่งผลิตเป็นบัณฑิต เภสัชกร ที่โดดเด่นคือแบบอย่าง ของคุณครู ผู้สอนเป็น ทำให้เห็น จริยธรรม ตามครรลองคือขวัญใจ บรรดา เหล่าลูกศิษย์ อีกมิ่งมิตร เภสัชกร ทั่วทั้งผองคือยิ่งกว่า คณบดี ผู้ปกครอง ต่างแซ่ซ้อ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

192   4 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ในภาพจำของผม ถ้าคนที่ไม่รู้จักอาจารย์ต้องมองว่าอาจารย์เป็นคนดุเข้าหายากแต่ สาหรับผมที่เป็นบัณฑิตรุ่น 3 เราจะสัมผัสได้ว่าอาจารย์เป็นคนจริงจังกับการงานแต่ก็มีเมตตาและใส่ใจกับลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่ผมทำกิจกรรมของคณะมาโดยตลอด จึง...

ฑีฆายุ ชัยะโสตถิ รุ่นที่ 3

177   3 อ่านต่อ
ท่องหนังสือ หลังห้อง อาจารย์ดิษฐ์ ให้หงุดหงิด ใกล้วันสอบ เพียงสองสามไม่ทันแน่ ได้แค่เช้า ชามเย็นชาม สุดจะปราม ตะโกนร้อง ก้องกำแพงคอยดูนะ ถ้ากูสอบ ผ่านพ้นไป กูจะไม่ กลับมาเหยียบ ขอกำแหงกูจะลืม เสียให้สิ้น ไม่ระแวง ว่าเคยแฝง เรียนเภสัช มหิดล...

สรชัย จำเนียรดำรงการ รุ่นที่ 3

320   2 อ่านต่อ
ปาจรีย์ประดิษฐ์ไท้ เทียบบิดรแห่งศิษย์เภสัชกร ท่านสร้างรังสฤษฏ์สถาพร เภสัช มหิดลนาคุณก่ออนันต์กว้าง เกริกฟ้าเกรียงไกร ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

118   1 อ่านต่อ
From here we can go everywhereวรรคทอง ของ อ.ประดิษฐ์ หุตางกูร ท่านกล่าวประโยคนี้เมื่อปี พ.ศ. 2517 ในการต้อนรับเภสัชมหิดลรุ่น 4 ที่ข้ามฟากมาจากตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ที่อยู่บนถนนพระรามหก มาเรียนชั้นปีที่ 3 ที่คณะเภสัชศาสตร์ ที่อยู่บนถนนศรีอยุธยา ด้วยต้...

ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ รุ่นที่ 4

105   2 อ่านต่อ
ผมเข้ามาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมิได้ตั้งใจ เป็นหนึ่งในคนที่ข้ามฟากมาเรียนด้วยจิตใจที่บอบช้ำและเสียใจที่ไม่ได้เรียนแพทย์ ในเดือนแรกของการเรียนปี 3 ผมแทบจะไม่เข้าเรียนเลยเพราะมัวแต่ไปประท้วงที่โน้นที่นี่ เพื่อให้ได้ย้ายไปเรียนแพทย์ ...

ชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ รุ่นที่ 4

293   3 อ่านต่อ
เมื่อข้ามฟากมาอยู่ปี 3 ที่คณะเภสัช นั้น ผมข้ามมาด้วยความผิดหวัง ในตอนนั้นอยากเรียนแพทย์ แต่ต้องมาเรียนเภสัช จึงไม่ยอมมาเรียน แต่กลับไปอยู่บ้านที่สระบุรีเฉยๆ เที่ยวเล่นไปวันๆ อาจารย์ประดิษฐ์จึงให้ อ.พิสมัย (พี่จี๊ด รุ่น 1) ซึ่งเพิ่งจบและเข้ามาเป็นอาจา...

เจริญ จูพาณิชย์ รุ่นที่ 4

274   5 อ่านต่อ
From here, we can go everywhere!" จบเภสัชฯมหิดล ด่านศึกษาอาจารย์ว่า จะเป็นเปรียบเพ็ญแขFrom here we can goeverywhereวรรคนี้แลวาทะ คณบดีจะนางงามทรามวัยวิไลลักษณ์ไทยเทศตาประจักษ์เป็นสักขีจะอาณาจักรห้างหรู เลิศรูจีทราบทันทีศิษย์ชื่อ เลื่องลือไกลจะทางด้า...

ภก.กิตติภพ (ไพบูลย์) โรจน์วนาการ รุ่นที่ 5

238   3 อ่านต่อ
ในวาระครบหนึ่งร้อยปีชาตกาลของอาจารย์ประดิษฐ์ในปี ๒๕๖๕ ศิษย์ขอรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างคุณูปการอย่างสูงให้กับคณะและวิชาชีพเภสัชกรรมมากมาย ในเชิงบริหารจัดการและการสร้างลูกศิษย์ให้มีหลักการในการนำความรู้ความ...

รุ่นที่ 6

161   2 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ ท่านเป็นคณบดีที่ให้มีนโยบายการสอบซ่อมเป็นครั้งแรก เพื่อไม่ให้ต้องเรียนซ้ำชั้นปี ตอนนั้นผมเพิ่งข้ามไปเรียนคณะเภสัช ตอนปี 3 และผมเป็น นศ.รุ่นแรกที่ได้เข้าสอบซ่อม ซึ่งท่านสร้างคุณูปการให้กับลูกศิษย์อย่างผมและผู้อื่น ที่เรียนตกๆหล่นๆ ซึ่ง...

พิชัย อัศวศักดิ์สกุล รุ่นที่ 7

163   3 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์มีลักษณะเป็นผู้นำสูง สมกับการเป็นคณบดี ท่าทางสง่าน่าเกรงขาม จนอาจจะทาให้คิดไปว่าอาจารย์เป็นคนดุ ซึ่งทราบจากผู้ที่ได้ทำงานกับอาจารย์ ได้ทราบว่าอาจารย์เป็นคนใจดี มีเมตตาสูง ตรงไปตรงมา อาจารย์ประดิษฐ์ เคยปรารภว่า ท่านชอบนักศึกษาเภสัชมหิดล...

วิทยา กุลสมบูรณ์ รุ่นที่ 7

420   5 อ่านต่อ
จำได้ว่าเคยถูกเรียกเข้าไปในห้องของคณบดี ซึ่งห้องอาจารย์อยู่ด้านหน้าสุดของตึก คือ เดินขึ้นบันได 2-3 ขั้น เลี้ยวซ้ายก็ถึงห้องอาจารย์ ตอนที่อาจารย์เรียกเข้าไป คือ เราตีปิงปอง โต๊ะอยู่หน้าห้องเรียนนักศึกษาปี 3 ติดห้องคณบดีด้วย ช่วงนั้นเราข้ามฝากจากตึกกลม...

ยุพา วิภาสวัชรโยธิน รุ่นที่ 8

25   0 อ่านต่อ
“อาจารย์ขา..สวัสดีค่ะ” นี่คือ คำพูดติดปากของ*น้าหลา* พร้อมกับยกสองมือขึ้นประนมไหว้อย่างสวยงาม ทุกครั้งที่เดินสวนกับ อาจารย์ทุกท่านในคณะเภสัชตั้งแต่ปี3-5 คณะเภสัชของเราในสมัยน้าหลาเป็นคณะเล็ก ๆ มีอาจารย์เพียง 80-90 ท่าน นศภ.สามชั้นปี (ปี3-5) รวมแล้วไม...

นภาพร อัชชนียะสกุล รุ่นที่ 9

702   52 อ่านต่อ
ด้วยความเป็นนักกิจกรรมช่วงที่เรียนอยู่ปี 3 - ปี 5 จึงไม่ค่อยได้เข้าชั้นเรียนเหมือนเพื่อน ๆ แต่ก็เคยเข้าเรียนวิชา Pharm. Orientation ซึ่งอาจารย์ประดิษฐ์เป็นผู้สอนเอง ยอมรับว่าไม่ได้ซาบซึ้งและเข้าใจอะไรมาก เมื่อจบมาและได้ทางานในบริษัทยาต่างประเทศ 2-3 บ...

สาธิต ดิษฐจร รุ่นที่ 10

84   1 อ่านต่อ
ผมเข้าเรียนเภสัชฯ ม.มหิดล ปี 2521 นับเป็นรุ่นที่ 10 เมื่อยู่ชั้นปี 1-2 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 รวมกับนักศึกษาปี 1-2 คณะอื่นๆ ชั้นปี 3-5 เรียนที่ตึกคณะเภสัชฯ สมัยนั้นยังเป็นตึกเรียนรุ่นเก่า เมื่อข้ามมาอยู่ที่คณะเภสัชฯ แต่ละวันหลังเลิกเรียน...

สุเทพ ไวยครุฑธา รุ่นที่ 10

156   1 อ่านต่อ
การพิจารณา วิเคราะห์ความคิดของบุคคลที่ได้สร้างผลงาน สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ให้กับวงการวิชาชีพ นอกจากเป็นแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจแนวทางในการประสบความสำเร็จ ยังได้รับรู้ถึงกรอบความคิดสำคัญในการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาวิชาชีพ ที่นำไปสู่การส...

ภก. ชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ และเพื่อน ๆ รุ่นที่ 10

226   1 อ่านต่อ
อาจาริยบูชาจากลูกศิษย์ อาจารย์ประดิษฐ์ฯ ณ สรวงสวรรค์ผู้ปลูกฝังวิชาการสารพัน ให้สร้างสรรค์ยึดมั่นอุทิศตนFrom here you can go everywhere ประจักษ์แท้ผ่านศิษย์ทุกแห่งหนทัศนคติสู้งานพัฒน...

กลอนรำลึกถึงครู รุ่นที่ 11

236   6 อ่านต่อ
ในปี 2525 ดิฉันเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสพบท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องราวการทำงานโรงพยาบาลอำเภอของรุ่นพี่มหิดลรุ่น 6-7 และอาจารย์ได้ให้คำแนะนำว่า “เภสัชกรควรมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ และพยาบาล เภ...

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ รุ่นที่ 11

144   3 อ่านต่อ
จำได้ว่าปอง (รศ.ดร.ภญ.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์) ชวนไปพบท่านที่ห้อง ท่านต้อนรับลูกศิษย์อย่างเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว และบอกว่าประตูห้องเปิดเสมอ ฟังวิสัยทัศน์ท่านแล้ว เป็นหลักการที่เกินกว่าเภสัชฯ หากเป็นหลักที่มั่นคงของระบบสุขภาพของชาติเราในอนาคต ทั้ง...

ภญ.ธนูทิพย์ กรรณสูต รุ่นที่ 11

239   3 อ่านต่อ
อาจารย์คือผู้สร้าง : อาจารย์เขียนโครงการและจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างเภสัชกรให้เพียงพอ สร้างความมั่นคงด้านเภสัชกรรมของประเทศ ซึ่งต่อมาก็คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล ของเรานี่เอง นับว่า อาจารย์มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อ...

คิดถึงครู รุ่นที่ 11

211   3 อ่านต่อ
ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เพราะวรรคทองของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ที่ว่า from here you can go anywhere และในวิชา Pharm Orientation ท่านอาจารย์ได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยกล่าวเน้นว่า R&D และนวัตกรรม จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต เลยทำให้ผมจ...

ศิษย์มีครู รุ่นที่ 11

340   4 อ่านต่อ
เย็นวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของการสอบ final เทอมสองของปี 5 ซึ่งหมายความว่า สิ้นสุดการเป็นนักศึกษาเภสัชฯ มหิดลแล้ว (ถ้าสอบผ่านครบทุกวิชา) จะว่าไปตอนนั้น ผมมีความรู้สึกทั้งโล่งทั้งสบายตัวสบายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตลอด 5 ปีกับการเรียนที่คณะนี้ สิ่งที่ต...

ภก.สุชาย สุคัมภีรานนท์ (บีเวอร์) รุ่นที่ 12

87   1 อ่านต่อ
เมื่อครั้งที่รุ่น 12 ไป trip bot ในขณะนั่งรถกลับเข้ากรุงเทพ เพื่อนๆ กลุ่มหนึ่งเห็นว่ารถจะวิ่งผ่านบ้าน จึงขอลงระหว่างทาง ปรากฎว่า เมื่อถึงคณะ อาจารย์ประดิษฐ์ เรียกทุกคนเข้าห้องประชุม ทุกคนต่างหน้าซีด คิดว่าต้องโดนดุแน่เลย เป็นจริงดังคาด ในห้องประชุมอา...

ศาสตราจารย์วราภรณ์ จรรยาประเสิรฐ รุ่นที่ 12

99   1 อ่านต่อ
อา รอนวอนเทวษไหว้ คุณครูจารย์ ไนไขขานดู ไป่สิ้น ประ กอบกิจพึงรู้ ใหญ่ล้ำ น้อยฤาดิษฐ์ ฐานมั่นเมฆินทร์ ...

เภสัชกร อนุทัศน์ หงส์ประภัศร รุ่นที่ 12

119   3 อ่านต่อ
ย้อนกลับไปในช่วงที่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 13 ข้ามฟากมาเรียนต่อปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ที่คณะเภสัชศาสตร์โดยตรง เราโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนวิชา Pharmacy Orientation กับท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นรุ่นสุดท้าย แต่ด้วยความที่ท่านเป...

ภก. พรชัย ศรีศุภวินิจ เขียนในนามศิษย์รุ่น 13 รุ่นที่ 13

87   1 อ่านต่อ

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล