ศิษย์เก่ารำลึก

"ครูประดิษฐ์" ในความทรงจำ จากประสบการณ์ตรงของศิษย์เก่าเภสัชมหิดล
ข้อมูลเฉพาะรุ่น 1ปี 1 (พ.ศ.2512) เข้ามาจำนวน 150 คนอยู่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนกเตรียมเภสัชศาสตร์ พอขึ้นปี 2 มีลาออกไปสอบเอนทรานซ์ใหม่ประมาณ 5 คน พอขึ้นปี 3 (พ.ศ. 2514) สมัครมาคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท 40 คน ที่เหลือไปจุฬา ประมาณ 100 คน (ที่เหลือเป็น re...

ปราโมทย์ ชลยุทธ์ รุ่นที่ 1

661   91 อ่านต่อ
เห็นรูปนี้ทีไร คิดถึงวันเวลาที่เรียนเภสัช ตอนเรียนอยู่ปี 3 ปี 4 อาจารย์พเยาว์ต้องพาพวกเราไปเดินป่าเพื่อให้รู้จักต้นไม้หลายๆชนิดที่มีประโยชน์ และให้เก็บตัวอย่างต้นไม้มาอัด herbarium ทุกครั้งที่ออกไปนอกคณะ จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านติดตามไปด้วย เหมือน...

ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ รุ่นที่ 1

664   85 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร..รุ่นพี่..อาจารย์..ผู้บังคับบัญชานักศึกษารุ่น 1 (ปี 2511) เรียนปีหนึ่ง ปีสอง ที่ตึกจานบินคณะวิทยาศาสตร์ เรามีรุ่นพี่ ดูแล พูดคุย ทำกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อขึ้นปีสามพวกเราต้องข้ามมาที่พญาไท ซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มเดียว ไม่มีรุ่นพี่ อ...

รศ. ดร. ภญ.พิสมัย กุลกาญจนาธร ศิษย์รุ่น 1 รุ่นที่ 1

300   82 อ่านต่อ
เมื่อมาเรียนเภสัช อ.ประดิษฐ์ พร่ำสอนเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม และใฝ่ฝันให้ลูกศิษย์จบไปเป็นเภสัชกรร้านยา เพื่อช่วยประชาชนได้ใช้ยาอย่างปลอดภัย ทำให้ผมตั้งใจไปเป็นเภสัชกรประจำร้านยาของที่บ้าน ซึ่งเป็นร้านของเตี่ย ขายยาจีน ผมตั้งใจว่าจะเปิดจำหน่ายยาแผนปั...

ภก.สมเฮง นรเศรษฐีกุล รุ่นที่ 2

692   95 อ่านต่อ
ทุกคนในภาพนี้ยิ้มอย่างมีความสุข-สนุกสนาน เมื่อมองภาพนี้แล้วทำให้ต้องยิ้มตาม ความประทับใจของภาพนี้ คือ อาจารย์ประดิษฐ์ ที่เราไม่ค่อยได้เห็นอิริยาบถแบบนี้ในคณะฯ ทำให้หวนรำลึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้น ก่อนถึงเหตุการณ์นั้น ขอเล่าสั้นๆถึงที่มาของคณะเภส้ชศาสตร...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2

619   94 อ่านต่อ
คนละประโยคจากรุ่น 3 “ภาพจำ...อาจารย์ประดิษฐ์” อาจารย์ยิ้มง่ายใจดีอาจารย์เป็นนักสู้นักพัฒนาไม่ย่อท้ออาจารย์มีคำกล่าว from here we can go everywhere นั้น เพราะอาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอาจารย์สอนวิชา Pharmacy Orientationอาจารย์สนับสนุนกิจกรรมและกีฬ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

583   82 อ่านต่อ
“อาจารย์ประดิษฐ์เกิดมาเพื่อสร้าง”คือผู้สร้าง สถาบัน แหล่งผลิตเป็นบัณฑิต เภสัชกร ที่โดดเด่นคือแบบอย่าง ของคุณครู ผู้สอนเป็น ทำให้เห็น จริยธรรม ตามครรลองคือขวัญใจ บรรดา เหล่าลูกศิษย์ อีกมิ่งมิตร เภสัชกร ทั่วทั้งผองคือยิ่งกว่า คณบดี ผู้ปกครอง ต่างแซ่ซ้อ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

559   84 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ในภาพจำของผม ถ้าคนที่ไม่รู้จักอาจารย์ต้องมองว่าอาจารย์เป็นคนดุเข้าหายากแต่ สาหรับผมที่เป็นบัณฑิตรุ่น 3 เราจะสัมผัสได้ว่าอาจารย์เป็นคนจริงจังกับการงานแต่ก็มีเมตตาและใส่ใจกับลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่ผมทำกิจกรรมของคณะมาโดยตลอด จึง...

ฑีฆายุ ชัยะโสตถิ รุ่นที่ 3

518   83 อ่านต่อ
ท่องหนังสือ หลังห้อง อาจารย์ดิษฐ์ ให้หงุดหงิด ใกล้วันสอบ เพียงสองสามไม่ทันแน่ ได้แค่เช้า ชามเย็นชาม สุดจะปราม ตะโกนร้อง ก้องกำแพงคอยดูนะ ถ้ากูสอบ ผ่านพ้นไป กูจะไม่ กลับมาเหยียบ ขอกำแหงกูจะลืม เสียให้สิ้น ไม่ระแวง ว่าเคยแฝง เรียนเภสัช มหิดล...

สรชัย จำเนียรดำรงการ รุ่นที่ 3

868   82 อ่านต่อ
ปาจรีย์ประดิษฐ์ไท้ เทียบบิดรแห่งศิษย์เภสัชกร ท่านสร้างรังสฤษฏ์สถาพร เภสัช มหิดลนาคุณก่ออนันต์กว้าง เกริกฟ้าเกรียงไกร ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

562   81 อ่านต่อ
From here we can go everywhereวรรคทอง ของ อ.ประดิษฐ์ หุตางกูร ท่านกล่าวประโยคนี้เมื่อปี พ.ศ. 2517 ในการต้อนรับเภสัชมหิดลรุ่น 4 ที่ข้ามฟากมาจากตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ที่อยู่บนถนนพระรามหก มาเรียนชั้นปีที่ 3 ที่คณะเภสัชศาสตร์ ที่อยู่บนถนนศรีอยุธยา ด้วยต้...

ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ รุ่นที่ 4

589   82 อ่านต่อ
ผมเข้ามาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมิได้ตั้งใจ เป็นหนึ่งในคนที่ข้ามฟากมาเรียนด้วยจิตใจที่บอบช้ำและเสียใจที่ไม่ได้เรียนแพทย์ ในเดือนแรกของการเรียนปี 3 ผมแทบจะไม่เข้าเรียนเลยเพราะมัวแต่ไปประท้วงที่โน้นที่นี่ เพื่อให้ได้ย้ายไปเรียนแพทย์ ...

ชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ รุ่นที่ 4

1059   83 อ่านต่อ
เมื่อข้ามฟากมาอยู่ปี 3 ที่คณะเภสัช นั้น ผมข้ามมาด้วยความผิดหวัง ในตอนนั้นอยากเรียนแพทย์ แต่ต้องมาเรียนเภสัช จึงไม่ยอมมาเรียน แต่กลับไปอยู่บ้านที่สระบุรีเฉยๆ เที่ยวเล่นไปวันๆ อาจารย์ประดิษฐ์จึงให้ อ.พิสมัย (พี่จี๊ด รุ่น 1) ซึ่งเพิ่งจบและเข้ามาเป็นอาจา...

เจริญ จูพาณิชย์ รุ่นที่ 4

738   85 อ่านต่อ
From here, we can go everywhere!" จบเภสัชฯมหิดล ด่านศึกษาอาจารย์ว่า จะเป็นเปรียบเพ็ญแขFrom here we can goeverywhereวรรคนี้แลวาทะ คณบดีจะนางงามทรามวัยวิไลลักษณ์ไทยเทศตาประจักษ์เป็นสักขีจะอาณาจักรห้างหรู เลิศรูจีทราบทันทีศิษย์ชื่อ เลื่องลือไกลจะทางด้า...

ภก.กิตติภพ (ไพบูลย์) โรจน์วนาการ รุ่นที่ 5

766   83 อ่านต่อ
ในวาระครบหนึ่งร้อยปีชาตกาลของอาจารย์ประดิษฐ์ในปี ๒๕๖๕ ศิษย์ขอรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างคุณูปการอย่างสูงให้กับคณะและวิชาชีพเภสัชกรรมมากมาย ในเชิงบริหารจัดการและการสร้างลูกศิษย์ให้มีหลักการในการนำความรู้ความ...

รุ่นที่ 6

634   82 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ ท่านเป็นคณบดีที่ให้มีนโยบายการสอบซ่อมเป็นครั้งแรก เพื่อไม่ให้ต้องเรียนซ้ำชั้นปี ตอนนั้นผมเพิ่งข้ามไปเรียนคณะเภสัช ตอนปี 3 และผมเป็น นศ.รุ่นแรกที่ได้เข้าสอบซ่อม ซึ่งท่านสร้างคุณูปการให้กับลูกศิษย์อย่างผมและผู้อื่น ที่เรียนตกๆหล่นๆ ซึ่ง...

พิชัย อัศวศักดิ์สกุล รุ่นที่ 7

537   83 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์มีลักษณะเป็นผู้นำสูง สมกับการเป็นคณบดี ท่าทางสง่าน่าเกรงขาม จนอาจจะทาให้คิดไปว่าอาจารย์เป็นคนดุ ซึ่งทราบจากผู้ที่ได้ทำงานกับอาจารย์ ได้ทราบว่าอาจารย์เป็นคนใจดี มีเมตตาสูง ตรงไปตรงมา อาจารย์ประดิษฐ์ เคยปรารภว่า ท่านชอบนักศึกษาเภสัชมหิดล...

วิทยา กุลสมบูรณ์ รุ่นที่ 7

915   85 อ่านต่อ
จำได้ว่าเคยถูกเรียกเข้าไปในห้องของคณบดี ซึ่งห้องอาจารย์อยู่ด้านหน้าสุดของตึก คือ เดินขึ้นบันได 2-3 ขั้น เลี้ยวซ้ายก็ถึงห้องอาจารย์ ตอนที่อาจารย์เรียกเข้าไป คือ เราตีปิงปอง โต๊ะอยู่หน้าห้องเรียนนักศึกษาปี 3 ติดห้องคณบดีด้วย ช่วงนั้นเราข้ามฝากจากตึกกลม...

ยุพา วิภาสวัชรโยธิน รุ่นที่ 8

376   81 อ่านต่อ
“อาจารย์ขา..สวัสดีค่ะ” นี่คือ คำพูดติดปากของ*น้าหลา* พร้อมกับยกสองมือขึ้นประนมไหว้อย่างสวยงาม ทุกครั้งที่เดินสวนกับ อาจารย์ทุกท่านในคณะเภสัชตั้งแต่ปี3-5 คณะเภสัชของเราในสมัยน้าหลาเป็นคณะเล็ก ๆ มีอาจารย์เพียง 80-90 ท่าน นศภ.สามชั้นปี (ปี3-5) รวมแล้วไม...

นภาพร อัชชนียะสกุล รุ่นที่ 9

1173   132 อ่านต่อ
ด้วยความเป็นนักกิจกรรมช่วงที่เรียนอยู่ปี 3 - ปี 5 จึงไม่ค่อยได้เข้าชั้นเรียนเหมือนเพื่อน ๆ แต่ก็เคยเข้าเรียนวิชา Pharm. Orientation ซึ่งอาจารย์ประดิษฐ์เป็นผู้สอนเอง ยอมรับว่าไม่ได้ซาบซึ้งและเข้าใจอะไรมาก เมื่อจบมาและได้ทางานในบริษัทยาต่างประเทศ 2-3 บ...

สาธิต ดิษฐจร รุ่นที่ 10

529   81 อ่านต่อ
ผมเข้าเรียนเภสัชฯ ม.มหิดล ปี 2521 นับเป็นรุ่นที่ 10 เมื่อยู่ชั้นปี 1-2 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 รวมกับนักศึกษาปี 1-2 คณะอื่นๆ ชั้นปี 3-5 เรียนที่ตึกคณะเภสัชฯ สมัยนั้นยังเป็นตึกเรียนรุ่นเก่า เมื่อข้ามมาอยู่ที่คณะเภสัชฯ แต่ละวันหลังเลิกเรียน...

สุเทพ ไวยครุฑธา รุ่นที่ 10

613   82 อ่านต่อ
การพิจารณา วิเคราะห์ความคิดของบุคคลที่ได้สร้างผลงาน สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ให้กับวงการวิชาชีพ นอกจากเป็นแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจแนวทางในการประสบความสำเร็จ ยังได้รับรู้ถึงกรอบความคิดสำคัญในการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาวิชาชีพ ที่นำไปสู่การส...

ภก. ชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ และเพื่อน ๆ รุ่นที่ 10

616   81 อ่านต่อ
อาจาริยบูชาจากลูกศิษย์ อาจารย์ประดิษฐ์ฯ ณ สรวงสวรรค์ผู้ปลูกฝังวิชาการสารพัน ให้สร้างสรรค์ยึดมั่นอุทิศตนFrom here you can go everywhere ประจักษ์แท้ผ่านศิษย์ทุกแห่งหนทัศนคติสู้งานพัฒน...

กลอนรำลึกถึงครู รุ่นที่ 11

726   86 อ่านต่อ
ในปี 2525 ดิฉันเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสพบท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องราวการทำงานโรงพยาบาลอำเภอของรุ่นพี่มหิดลรุ่น 6-7 และอาจารย์ได้ให้คำแนะนำว่า “เภสัชกรควรมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ และพยาบาล เภ...

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ รุ่นที่ 11

486   83 อ่านต่อ
จำได้ว่าปอง (รศ.ดร.ภญ.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์) ชวนไปพบท่านที่ห้อง ท่านต้อนรับลูกศิษย์อย่างเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว และบอกว่าประตูห้องเปิดเสมอ ฟังวิสัยทัศน์ท่านแล้ว เป็นหลักการที่เกินกว่าเภสัชฯ หากเป็นหลักที่มั่นคงของระบบสุขภาพของชาติเราในอนาคต ทั้ง...

ภญ.ธนูทิพย์ กรรณสูต รุ่นที่ 11

679   83 อ่านต่อ
อาจารย์คือผู้สร้าง : อาจารย์เขียนโครงการและจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างเภสัชกรให้เพียงพอ สร้างความมั่นคงด้านเภสัชกรรมของประเทศ ซึ่งต่อมาก็คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล ของเรานี่เอง นับว่า อาจารย์มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อ...

คิดถึงครู รุ่นที่ 11

649   83 อ่านต่อ
ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เพราะวรรคทองของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ที่ว่า from here you can go anywhere และในวิชา Pharm Orientation ท่านอาจารย์ได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยกล่าวเน้นว่า R&D และนวัตกรรม จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต เลยทำให้ผมจ...

ศิษย์มีครู รุ่นที่ 11

738   84 อ่านต่อ
เย็นวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของการสอบ final เทอมสองของปี 5 ซึ่งหมายความว่า สิ้นสุดการเป็นนักศึกษาเภสัชฯ มหิดลแล้ว (ถ้าสอบผ่านครบทุกวิชา) จะว่าไปตอนนั้น ผมมีความรู้สึกทั้งโล่งทั้งสบายตัวสบายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตลอด 5 ปีกับการเรียนที่คณะนี้ สิ่งที่ต...

ภก.สุชาย สุคัมภีรานนท์ (บีเวอร์) รุ่นที่ 12

461   86 อ่านต่อ
เมื่อครั้งที่รุ่น 12 ไป trip bot ในขณะนั่งรถกลับเข้ากรุงเทพ เพื่อนๆ กลุ่มหนึ่งเห็นว่ารถจะวิ่งผ่านบ้าน จึงขอลงระหว่างทาง ปรากฎว่า เมื่อถึงคณะ อาจารย์ประดิษฐ์ เรียกทุกคนเข้าห้องประชุม ทุกคนต่างหน้าซีด คิดว่าต้องโดนดุแน่เลย เป็นจริงดังคาด ในห้องประชุมอา...

ศาสตราจารย์วราภรณ์ จรรยาประเสิรฐ รุ่นที่ 12

469   82 อ่านต่อ
อา รอนวอนเทวษไหว้ คุณครูจารย์ ไนไขขานดู ไป่สิ้น ประ กอบกิจพึงรู้ ใหญ่ล้ำ น้อยฤาดิษฐ์ ฐานมั่นเมฆินทร์ ...

เภสัชกร อนุทัศน์ หงส์ประภัศร รุ่นที่ 12

465   84 อ่านต่อ
ย้อนกลับไปในช่วงที่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 13 ข้ามฟากมาเรียนต่อปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ที่คณะเภสัชศาสตร์โดยตรง เราโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนวิชา Pharmacy Orientation กับท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นรุ่นสุดท้าย แต่ด้วยความที่ท่านเป...

ภก. พรชัย ศรีศุภวินิจ เขียนในนามศิษย์รุ่น 13 รุ่นที่ 13

432   81 อ่านต่อ

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา