ศิษย์เก่ารำลึก

บอกเล่าประสบการณ์ผ่านประสบการณ์ตรงของศิษย์เก่าเภสัชมหิดล
   

โดย ศิษย์เก่า - ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 3

1036  Views  

คนละประโยคจากรุ่น 3 “ภาพจำ...อาจารย์ประดิษฐ์”

 

  1. อาจารย์ยิ้มง่ายใจดี
  2. อาจารย์เป็นนักสู้นักพัฒนาไม่ย่อท้อ
  3. อาจารย์มีคำกล่าว from here we can go everywhere นั้น เพราะอาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  4. อาจารย์สอนวิชา Pharmacy Orientation
  5. อาจารย์สนับสนุนกิจกรรมและกีฬาทุกประเภท ที่อาจารย์หรือนักศึกษาเห็นว่ามีประโยขน์ต่อส่วนรวมต่อสังคม เป็นการพัฒนาขีดความสามารถเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษา
  6. มีกิจกรรมหลากหลายอย่างที่ตัดสินใจขออนุญาตจากอาจารย์ทั้งๆที่ไม่คิดว่า อาจารย์จะอนุญาต แต่ก็ได้รับอนุญาต แถมท่านยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
  7. อาจารย์ผลักดันให้โรงเรียนแพทย์ ใช้บัญชียาหลัก อาจารย์ประดิษฐ์ จริงจังกับเรื่องนี้มากและเครียดว่าเรื่องไม่ไปถึงไหน ถึงขั้นหัวใจวายเสียชีวิตในที่ประชุมนั้นเอง
  8. อาจารย์เป็นครูที่มีเมตตา ให้อภัยและให้โอกาสลูกศิษย์ เสมอ อยากให้ลูกศิษย์เข้าใจในวิชาที่ครูสอนแม้ว่าเราบางคนจะงีบหลับไปบ้างจึงโดนชอล์คปาให้ตื่น 555 คิดถึงค่ะ หนูขอโทษนะคะ
  9. หนูเคยโดนชอล์คปา เพราะคุยในห้อง lecture อาจารย์กำลังสอน หนูขอโทษนะคะ
  10. หนูเคยโดนอาจารย์ชี้หน้า เพราะเปิดบังตาห้องออกมาเจอเรากำลังถอยรถออก มีเพื่อนนั่งเต็มรถ โดดเรียนในวิชาที่อาจารย์สอน ตอนหลังรู้สึกผิดมาก กลับมาเมืองไทย ไปไหว้รูปปั้นอาจารย์ กราบขอโทษ ตอนนั้นอาจารย์จากไปแล้ว

 

 

บทความอื่นๆ จากศิษย์เก่า

 เห็นรูปนี้ทีไร คิดถึงวันเวลาที่เรียนเภสัช ตอนเรียนอยู่ปี 3 ปี 4 อาจารย์พเยาว์ต้องพาพวกเราไปเดินป่าเพื่อให้รู้จักต้นไม้หลายๆชนิดที่มีประโยชน์ และให้เก็บตัวอย่างต้นไม้มาอัด herbariu...

ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ รุ่นที่ 1

ผมเข้ามาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมิได้ตั้งใจ เป็นหนึ่งในคนที่ข้ามฟากมาเรียนด้วยจิตใจที่บอบช้ำและเสียใจที่ไม่ได้เรียนแพทย์ ในเดือนแรกของการเรียนปี 3 ผมแทบจะไม่เข้าเรียนเลยเพราะมัวแต่ไ...

ชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ รุ่นที่ 4

จำได้ว่าปอง (รศ.ดร.ภญ.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์) ชวนไปพบท่านที่ห้อง ท่านต้อนรับลูกศิษย์อย่างเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว และบอกว่าประตูห้องเปิดเสมอ ฟังวิสัยทัศน์ท่านแล้ว เป็นหลักการที่เกินกว่าเภสัชฯ หากเป...

ภญ.ธนูทิพย์ กรรณสูต รุ่นที่ 11

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา