การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

สามารถดูกำหนดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่


สนใจเข้าศึกษา?

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะรับสมัครทาง Internet เท่านั้น โดยสามารถสมัคร Online ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปิดให้รับสมัคร 2 รอบต่อปีการศึกษา ดูวิธีการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อ pyedu@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0-2354-3747 และ 096-812-1048 ในวันและเวลาราชการ

การเตรียมตัวและเอกสารที่ต้องใช้

Application for admission to programs should be submitted to Faculty of Graduate Studies, Mahidol University as early as possible per above schedule. More information can also be obtained from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University 25/25 Phuttamonthon 4 Road Phuttamonthon District Nakhon Pathom 73170 THAILAND Tel: +66 2441-4125, 2441-0179 Fax: +66 2441-9737 E-mail: deangr@mahidol.ac.th Website: www.grad.mahidol.ac.th

ภาพประกอบจาก http://samblair.files.wordpress.com/2012/03/cells_under_microscope_.jpg
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก ทุนการศึกษาและสิทธิ์ประโยชน์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การรับสมัครและกำหนดการ เสียงจากศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020