ทุนการศึกษาและสิทธิ์ประโยชน์

ทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
ปริญญาโท ปริญญาเอก
1 ทุน MUPY  ให้ทุนสนับสนุน:
1. ค่าหน่วยกิต
2. ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
2 ทุนอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ให้ทุนสนับสนุน:
1. ยกเว้นค่าหน่วยกิต
2. ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
3 ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
  ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประเภทที่ 1 1. ค่าบำรุงการศึกษา
2. ค่าหน่วยกิต
3. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
4. ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
-
* = มีเงื่อนไขเฉพาะ


ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-354-3747 (สายตรง) จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.

E-mail: pyedu@mahidol.ac.th
ภาพประกอบจาก http://www.wallpapermaven.com/cat/miscellaneous/download/United-States-Coins-1920x1200-82.jpg
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก ทุนการศึกษาและสิทธิ์ประโยชน์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การรับสมัครและกำหนดการ เสียงจากศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020