วีดีโอคลิปเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน


วิตามิน (ไม่) ได้ผล - HD


สนับสนุนการเล่นวีดีโอโดย Youtube อาจมีการแสดงผลโฆษณาชวนเชื่อจาก Youtube และ Google ปรากฏในวีดีโอ ซึ่งเนื้อหาจากโฆษณาดังกล่าวทางคณะฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณ

ดูแล้ว 2,724 ครั้ง     
ตั้งแต่วันที่ 15/12/2556  
ถูกเปิดล่าสุด 1 วันที่แล้ว

ในตอนนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดกันเยอะพอสมควร เพราะคิดว่าการทานวิตามินจะช่วยในการรักษาโรคได้ ซึ่งไม่ใช่ วิตามินบางตัวทานเพื่อชะลอการเกิดโรคได้เท่านั้น โดยเภสัชกรหญิง รุ้งลาวัลย์ ตันติวัฒนกูล จะมาอธิบายถึงการที่แต่ละคนทานวิตามินตัวเดียวกันแต่ได้ผลไม่เหมือนกันนั้น เป็นเพราะอะไร และวิตามินยอดนิยมในท้องตลาดนั้นทานแล้วได้ผลอย่างที่โฆษณาไว้จริงหรือไม่

บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 6 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมดข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์และการใช้งาน:
วีดีโอที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบางส่วนเป็นของช่อง Mahidol Channel ผู้ต้องการใช้งานสามารถนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือบล็อกต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการให้ความรู้เท่านั้น ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของวีดีโอนี้ ไปตัดต่อ ดัดแปลง และ/หรือ เพื่อใช้ประกอบในการโฆษณาชวนเชื่อสำหรับผลิตภัณฑ์หรือประกอบการใดๆในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และกรณีที่ท่านได้นำวีดีโอนี้ไปใช้ในเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือบล็อกใดๆ โปรดสร้าง Hyperlink เพื่อสร้าง link อ้างอิงวีดีโอนี้มายังหน้านี้ด้วย

pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-clip-info.php?id=25

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020