เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Matlab Campus-Wide Licence

อ่านแล้ว 35 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.กอบธัม สถิรกุล สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ ’Matlab Campus Wide Licence’ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา วงษ์บัณฑิต จาก บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด เป็นวิทยากรรับเชิญและบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต


Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 4 วินาทีที่แล้ว
ยาหอม กับคนวัยทำงาน 4 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 11 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020