เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 7/14  
รางวัล The Donnell D. Etzwiler International Scholars Award 2015 - โครงการ 2015 Etzwiler Scholars Program
โดย/จาก : WHO Collaborating Center at the International Diabetes Center (IDC) at Park Nicollet ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่รับรางวัล : 2015-04-17
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์
รางวัล Outstanding Poster Presentation Award - In silico characterization of hHSP90 homology model derived from recent x-ray crystal structures of human
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ งานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2015-03-12
ผู้ได้รับรางวัล : นายรวินศิวัช เดชาอนันตทรัพย์ (อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Outstanding Poster Presentation - Biological activities of Momordica cochinchinensis oil seed extract
โดย/จาก : การประชุมวิชาการ The International Bioscience Conference 2014 and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2014: Achieving Sustainability through Integrated Science ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2014-09-30
ผู้ได้รับรางวัล : นายหนุนพงศ์ เดชะคุปต์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลทุน Full Scholarship - -
โดย/จาก : International Summer Session (ISS) in Korean & Asian Studies ประเทศเกาหลีใต้
วันที่รับรางวัล : 2014-08-14
ผู้ได้รับรางวัล : นายณภัทร สัตยุตม์ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)
รางวัล The First Prize Oral Presentation of Science and Technology - Creative Economy: Research & Development to a Worthy Lifestyle
โดย/จาก : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Nong Khai Campus International Conference 2014 ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2014-07-03
ผู้ได้รับรางวัล : Mr. Hendri Wasito (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เพชรกระจ่าง อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลเหรียญทองและรางวัล Honorable Mention กลุ่ม Protection of the Environment - Energy (Class V) - -
โดย/จาก : งานประกวดผลงานนวัตกรรม Geneva Invention ครั้งที่ 42 ประเทศสวิซเซอร์แลนด์
วันที่รับรางวัล : 2014-04-02
ผู้ได้รับรางวัล : อาจารย์ ดร.มนตรี ยะสาวงษ์
  หน้า 7/14  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้