เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับชาติที่ได้รับ


  หน้า 1/15  
การรับรองสมรรถนะอาจารย์ ตามกรอบ UK-PSF ระดับ Senior Fellow และ Thailand-PSF ระดับที่ 3 -
โดย/จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-11-16
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
การรับรองสมรรถนะอาจารย์ ตามกรอบ UK-PSF ระดับ Senior Fellow และ Thailand-PSF ระดับที่ 3 - -
โดย/จาก : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-11-16
ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
รางวัล “บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม” ประจำปี 2566 - -
โดย/จาก : มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-09-23
ผู้ได้รับรางวัล : เภสัชกรนนทิพัทธ์ พัชรเกียรติกนก
รางวัลที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “We care for everyone” - ชื่อผลงาน “Don’t vs Do กินยังไงให้เภสัชปลื้ม”
โดย/จาก : สภาเภสัชกรรม ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-09-22
ผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา ทีม "เภสัช MU ผู้รัก content"
รางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานด้านสำนักงานแบบบรรยาย - เรื่อง การพัฒนาระบบงานหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ด้วยคู่มือ SOP
โดย/จาก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-06-02
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวชวัลญา อุดมทรัพยากุล และ นางสาวชญานุตม์ นิรมร
  หน้า 1/15  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้