เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 14/14  
รางวัลนักวิจัยดีเด่น Nagai Award Thailand 2003 - “Antioxidative compound in the leaves of Siamese Neem Tree”
โดย/จาก : Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2002-12-01
ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
FAPA Ishidate Awards 1998 - สาขา Pharmaceutical Education
โดย/จาก : Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 1998-12-13
ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ปราณี ใจอาจ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น Nagai Award Thailand 1999 - “Chroman amide 12P inhibition of lipid peroxidation and protection against learning and memory impairment”
โดย/จาก : Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 1998-12-01
ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.โอภา วัชระคุปต์ ภาควิชาเภสัชเคมี
FAPA Ishidate Awards 1994 - สาขา Pharmaceutical Research
โดย/จาก : Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 1994-11-19
ผู้ได้รับรางวัล : ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์
FAPA Ishidate Awards 1992 - สาขา Industrial Pharmacy
โดย/จาก : Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 1992-11-09
ผู้ได้รับรางวัล : ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  หน้า 14/14  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้