เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2545
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A new combination in Pogostemon (Labiatae).
Chuakul W*. Kew Bulletin 2002; 57: 1001-1003
ผลงานจาก: . /h-index=17 Cited=1 Indexed in=Scopus
2
A Study of Consumer Behavior in Bangkok Metropolitan on Herbal Shampoo.
Nonthanathorn P, Leelamanit W Mahidol J Pharm Sci 2002; 29(3-4)
ผลงานจาก: .
3
Antifungal activity and local study of Alangium salviifolium subsp hexapetalum.
Wuthi-udomlert M*, Prathanturarug S, Wongkrajang Y. South-East Asian J Trop Med Public Health 2002;33(Suppl 3):152-154
ผลงานจาก: . Cited=5 Indexed in=Scopus
4
Anti-implantation effects of indomethacin and celecoxib in rats.
Sookvanichsilp N*, Pulbutr P. Contraception 2002; 65: 373-378
ผลงานจาก: . IF=1.4430000000000001 /h-index=56 Cited=27 Indexed in=Scopus
5
Antiinflammatory screening of the medicinal plant Gynura procumbens.
Iskander MN*, Song Y, Coupar IM, Jiratchariyakul W. Plant Foods Hum Nutr 2002; 57: 233-244
ผลงานจาก: . IF=0.23200000000000001 /h-index=23 Cited=21 Indexed in=Scopus
6
Assessment of the neurotoxicity of oral dihydroartemisinin in mice.
Nontprasert A, Pukrittayakamee S, Prakongpan S, Supanaranond W, Looareesuwan S, White NJ. Trans R Soc Trop Med Hyg 2002 Jan-Feb;96(1):99-101.
ผลงานจาก: .
7
Biochemical Properties of Proteins Isolated from Mirabilis jalapa.
Leelamanit W, lertkunakorn P, Prapaitrkul S, Watthanachaiyingcharoen R, Luanrat O, Ruangwises N, Suppakpatana P. Mahidol J Pharm Sci 2002; 29: 17-22
ผลงานจาก: .
8
Capillary electrophoresis of phytochemical substances.
Suntornsuk L*. J Pharm Biomed Anal 2002; 27(5): 679-698 (impact factor 1.17)
ผลงานจาก: . IF=1.3600000000000001 /h-index=61 Cited=48 Indexed in=Scopus
9
Cefepime, piperacillin/tazobactam, gentamicin, ciprofloxacin, and levofloxacin alone and in combination against Pseudomonas aeruginosa.
Burgess DS, Nathisuwan S. Diagn Microbiol Infect Dis 2002; 44: 35-41
ผลงานจาก: .
10
Chitosan as matrix for nasal delivery of peptide drug insulin.
Wah Wah Th, Sathirakul K, Nosoongnoen W, Chandrkrachang S, Ng CH and Stevens WF In: Suchiva K, Chandrkrachang S, Mathacanon P and Peter MG (editors). Advances in Chitin Science Volume V. Bangkok, Thailand: MTEC 2002: 674-677. (ISBN 974-229-412-7). 2002
ผลงานจาก: .
11
Chronic renal insufficiency does not affect the pharmacokinetics of LY333531 or that of its active metabolite, compound LY338522.
Sathirakul K, Voelker, JR, Teng LL, Yeo KP, Chan C and Wise SD Clin Pharmacol Ther 2002; 71(2):P10
ผลงานจาก: .
12
Clinical Evaluation of Dose Response to Antihepatitis B Therapy using Viral Dynamic Modeling.
Lowe S, McGill JM, Sathirakul K, Sinha VP, Soon D, Teng CH, and Wise SD Gastroenterology 2002; 123(1) Suppl. S: 69-71
ผลงานจาก: .
13
Clinical Evaluation of Dose Response to Antihepatitis B Therapy using Viral Dynamic Modeling.
Lowe S, McGill JM, Sathirakul K, Sinha VP, Soon D, Teng CH, and Wise SD Digestive Disease Week May 19-22, 2002; San Francisco, Califonia USA. 2002
ผลงานจาก: .
14
Cloning, sequencing, and expression of a chitinase-encoding gene from Bacillus circulans No. 4.1.
Wiwat C*, Thepouyporn A, Siwayaprahm P, Bhumiratana A. Curr Microbiol 2002; 44: 167-172
ผลงานจาก: . IF=1.21 /h-index=43 Cited=4 Indexed in=Scopus
15
Comparative study of the efficacy of topical corticosteroid: five locally made and one brand name creams.
Puavilai S, Krisadaphong P, Leenutaphong V, Asawanonda P, Akaraphan R, Ploysangham T, Ruangkarnchanasetr S, Noppakun N, Charuwichitratana S, Kulthanan K, Huiprasert P, Tresukosol P, Ophaswongse S. J Med Assoc Thailand 2002; 85: 789-799
ผลงานจาก: .
16
Comparison of oral artesunate and dihydroartemisinin antimalarial bioavailabilities in acute falciparum malaria.
Newton PN, van Vugt M, Teja-lsavadharm P, Siriyanonda D, Rasameesoroj M, Teerapong P, Ruangveerayuth R, Slight T, Nosten F, Suputtamongkol Y, Looareesuwan S, White NJ. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46: 1125-1127
ผลงานจาก: .
17
Docking Study of Chromone Derivatives as HIV-1 Protease Inhibitors.
Ungwitayatorn J,Samee W Mahidol J Pharm Sci 2002; 29(3-4)
ผลงานจาก: .
18
Effect of heat on characteristics of chitosan film coated on theophylline tablets.
Nunthanid J*, Wanchana S, Sriamornsak P, Limmatavapirat S, Luangtana-anan M, Puttipipatkhachorn S. Drug Dev Ind Pharm 2002; 28(8) : 919-930
ผลงานจาก: . IF=0.56999999999999995 /h-index=42 Cited=4 Indexed in=Scopus,
19
Effect of surfactants on release kinetics and mechanism of release of acyclovir from ethylcellulose film.
Sarisuta N, Puangket S, Puttipipatkhachorn S. Proceedings of the 19th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences (FAPA Congress). Seoul, Korea: October 2002: 222. October 2002: 222.
ผลงานจาก: .
20
Effects of raw garlic on physical performance and learning behaviour in rats.
Sookvanichsilp N*, Tiangda C, Yuennan P. Phytother Res 2002; 16(8): 732-736
ผลงานจาก: . IF=0.875 /h-index=48 Cited=2 Indexed in=Scopus,
21
Ethnomedical Uses of Thai Orchidaceous Plants.
Chuakul W. Mahidol J Pharm Sci 2002; 29: 41-5
ผลงานจาก: .
22
Fungal chitosan production on food processing by-products,.
Suntornsuk W*, Pochanavanich P, Suntornsuk L. Process Biochemistry 2002; 37(7): 727-729
ผลงานจาก: . IF=1.143 /h-index=62 Cited=31 Indexed in=Scopus,
23
Impact of gastric pH and the presence of activated charcoal on the absorption of duloxetine.
Sathirakul K, Teng LL, Yeo KP, PhD, Chan C, and Wise SD Clin Pharmacol Ther 2002; 71(2):P18
ผลงานจาก: .
24
Lotthanongine, an unprecedented flavonoidal indole alkaloid from the roots of Thai medicinal plant, Trigonostemon reidioides,.
Kanchanapoom T, Kasai R, Chumsri P, Kraisintu K, Yamasaki K*. Tetrahedron Letters 2002; 43(16): 2941-2943
ผลงานจาก: . IF=2.3570000000000002 /h-index=107 Cited=33 Indexed in=Scopus,
25
Medicinal plants used in the Kutchum District, Yasothon Province, Thailand.
Chuakul W, Saralamp P, Boonpleng A. Thai J Phytopharm 2002; 9: 22-49
ผลงานจาก: .
26
Neuroprotection of Hydroxynicotinyl Amide 18 against Lipid Peroxidation and Memory Impairment.
Vajragupta O, Monthakantirat O, Boonchong P, Watanabe H, Peungvicha P. Mahidol J Pharm Sci 2002; 29: 33-43
ผลงานจาก: .
27
New leads of HIV-1 Integrase Inhibitors.
Vajragupta O,Boonchoong P Mahidol J Pharm Sci 2002; 29(3-4)
ผลงานจาก: .
28
Permeability of drug and plasma bound drug through chitosan membrane.
Chandrkrachang S, Anal AK, Wanichpaongpan P, Sathirakul K, and Stevens WF Program and abstracts of 5th European Conference of the European Chitin Society (EUCHIS); June 26-28, 2002; Trondheim, Norway. 2002
ผลงานจาก: .
29
Permeability of Silicone Membrane to Model Solutes.
Lawanprasert P, Lukkanatinaporn P, Sarisuta N. Mahidol J Pharm Sci 2002; 29: 45-48
ผลงานจาก: .
30
Pharmacokinetics and Pharmacoynamics of Intranasal, Intrarectal, and Intracolonic Insulin in Rat Using Chitosan obtained from Squid Pens as a Permeability Enhancer.
Nosoongnoen W and Sathirakul K In: Suchiva K, Chandrkrachang S, Mathacanon P and Peter MG (editors). Advances in Chitin Science Volume V. Bangkok, Thailand: MTEC 2002: 703-711. (ISBN 974-229-412-7). 2002
ผลงานจาก: .
31
Physical and drug permeability characteristics of chitosan-anionic polymer complex films.
Puttipipatkhachorn S, Ratananontachai S, Sarisuta N. Proceedings of the 19th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences (FAPA Congress). Seoul, Korea: October 2002: 218 October 2002: 218
ผลงานจาก: .
32
Physicochemical properties of tetracaine liposomes prepared by chloroform film method.
Rojanapanthu P, Sarisuta N, Srigrisanapol A. Proceedings of the 19th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences (FAPA Congress). Seoul, Korea: October 2002: 224. October 2002: 224.
ผลงานจาก: .
33
Physicochemical properties of tetracaine liposomes prepared by chloroform film method.
Rojanapanthu P, Sarisuta N, Srigrisanapol A. Proceedings of the 19th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences (FAPA Congress). Seoul, Korea: October 2002: 224. October 2002: 224.
ผลงานจาก: .
34
Plasma protein binding study of oxybutynin by high-performance frontal analysis.
Shibukawa A, Ishizwa N, Kimura T, Sakamoto Y, Ogita K, Matsuo Y, Kuroda Y, Matayatsuk C, Nakagawa T and Wainer I.W. J Chromatogr. B 2002; 768:177-188.
ผลงานจาก: .
35
Pseudomonas protease and corneal virulence.
Caballero AR, Thibodeaux BA, Marquart ME, Traidej M, O'Callaghan RJ. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002; 43: U353-U353 1596 Suppl1
ผลงานจาก: .
36
Quantitation of vitamin C content in herbal juice using direct titration.
Suntornsuk L*, Gritsanapun W, Nilkamhang S, Paochom A. J Pharm Biomed Anal 2002; 28(5): 849-855
ผลงานจาก: . IF=27.0 /h-index=61 Cited=48 Indexed in=Scopus,
37
Rectal administration of propylthiouracil in hyperthyroid patients: comparison of suspension enema and suppository form.
Jongjaroenprasert W, Akarawut W, Chantasart D, Chailurkit L, Rajatanavin R Thyroid. 2002;12(7):627-631
ผลงานจาก: .
38
Shed king cobra and cobra skins as model membranes for in-vitro nicotine permeation studies.
Pongjanyakul T*, Prakongpan S, Panomsuk S, Puttipipatkhachorn S, Priprem A. J Pharm Pharmacol 2002 ;54(10): 1345-1350
ผลงานจาก: . IF=1.288 /h-index=56 Cited=7 Indexed in=Scopus,
39
Shed king cobra and cobra skins as model membranes for in-vitro nicotine permeation studies.
Pongjanyakul T, Prakongpan S, Panomsuk S, Puttipipatkhachorn S, Priprem A. J Pharm Pharmacol 2002; 54: 1345-1350
ผลงานจาก: . Cited=9 Indexed in=SCOPUS
40
Survey on Medicinal Plants at Phu Chong-Nayoi National Park, Nachaluai District, Ubon Ratchathani Province (Thailand).
Chuakul W, Boonjaras T, Boonpleng A. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2002; 29: 23-31
ผลงานจาก: .
41
Survey on Medicinal Plants in Khok Phayuung Village, Kaapchoeng District, Surin Province, Thailand (1).
Chuakul W, Saralamp P. J Natl Res Council Thailand 2002; 34: 19-46
ผลงานจาก: .
42
Survey on Medicinal Plants in Khok Phayuung Village, Kaapchoeng District, Surin Province, Thailand (2).
Chuakul W, Saralamp P. J Natl Res Council Thailand 2002; 34: 47-73
ผลงานจาก: .
43
The influence of drug-polymer interactions on butt adhesive strength of film-coated tablets.
Sarisuta N, Srikummoon K, Puttipipatkhachorn S. Proceedings of the 4th World Meeting on Pharmaceutics , Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 8-11 April 2002, Florence, Italy. 2002
ผลงานจาก: .
44
The Study of Pharmacokinetics and Pharmacoynamics of Intranasal, Intrarectal, and Intracolonic Insulin in Rat Using Chitosan obtained from Squid Pens as a Permeability Enhancer.
Nosoongnoen W and Sathirakul K Program and abstracts of 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium (APCCS); March 13-15, 2002; Bangkok, Thailand. 2002
ผลงานจาก: .
45
การประเมินคุณภาพขวดพลาสติกที่ใช้แบ่งบรรจุยาน้ำในโรงพยาบาล.
พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ ทัดทรง ทั่วทิพย์ วันทนา หลิ่วจุลัศจรรย์ สุชาวดี แก้วงามอรุณ สุทธวรรณ จันทร์เจียวใช้. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2544; 11: 229-239
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Cost of cerebral infarction in societal perspective.
Youngkong S, Riewpaiboon A, Towanabut S, Riewpaiboon W. Srinakharinwirot J Pharm Sci 2002; 7(1): 95-105
ผลงานจาก: .
2
Dietary fiber-supplemented dry beverage mixes from papaya.
Ittimongkol B, Srisukh V, Tungrugsasut W, Sukhow B, Chinganjanarod P, Jaicharoen P. Thai J Phytopharm 2002; 9(1): 1-12
ผลงานจาก: .
3
Effect of extract of Nelumbo nucifera Gaertn. embryo on cardiovascular function in rats.
Jittiporn K, Wongkrajang Y, Thongpraditchote S, Temsiririrkkul R, Kongsaktrakoon B, Peungvicha P, Jaiarj P. Thai J Physiol 2002; 15: 34-44
ผลงานจาก: .
4
In Vitro Cytotoxicity of Some Thai Medicinal Plants and Daphnane Diterpenoid from Trigonostemon redioides.
Tempeam A,Thasana N,Thavornkitcharat A,Pavaro C,Ruchirawat S Mahidol J Pharm Sci 2002; 29(3-4)
ผลงานจาก: .
5
Patient"s satisfaction with outpatient pharmacy service.
Pongcharoensuk P, Preukpakpoom A, Choppradit P, Pimkow S. Thai J Hops Pharm 2002; 12(1):7-17.
ผลงานจาก: .
6
Study of fluocinolone acetonide release from various gelling agents.
Junyaprasert VB, Peungchana N, Pensawang P Thai J Hosp Pharm 2002; 12(3): 208-216
ผลงานจาก: .
7
The enhancing effects of common pharmaceutical solvents on the in vitro skin permeation of estradiol.
Pithayanukul P, Chansri N, Sugibayashi K. Thai J Pharm Sci 2002; 26(3-4): 109-119.
ผลงานจาก: .
8
Vegetable from the Mangrove areas.
Bunyapraphatsara N, Srisukh V, Jutiviboonsuk A, Sornlek P, Thongbainoi W, Chuakul W, Fong HHS, Pezzuto JM, Kosmeder J Thai J Phytopharm 2002; 9: 1-12
ผลงานจาก: .
9
การควบคุมคุณภาพ Chiral Drugs.
พิสมัย กุลกาญจนาธร, ณิราวรรณ์ กิจประไพอำพล, สุรินทร์ อยู่ยง สารคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2002;4(2):12-14
ผลงานจาก: .
10
การวิจัยสมุนไพรด้านเศรษฐศาสตร์ กรอบแนวคิดและสถานการณ์ในประเทศไทย.
อาทร ริ้วไพบูลย์ วารสารวิชาการสาธารณสุข 2545; 11(4): 545-61
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้