เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2536
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
Comparative bioavailability study of acetaminophen solutions used in hospital formulary.
Prakongpan S, Puncoke R, Nagai T. Biol Pharm Bull 1993;16;613-5
ผลงานจาก: .
2
Comparative evaluation of hydroxy propyl cellulose and povidone in paracetamol tablet formulations.
Sinchaipanid N, Mitrevej A. Mahidol J Pharm Sci 1993;20:33-9
ผลงานจาก: .
3
Construction physiologically based pharmacokinetic model to describe the hepatobiliary excretion process of ligands:quantitative estimation of cellular diffusion.
Sathirakul K, Suzuki H, Yasuda K, Hanano M, Sugiyama Y. Biol Pharm Bull 1993;16:273-9
ผลงานจาก: .
4
Design and synthesis of bicyclic non-peptide ß-bend mimetic of enkephalin.
Currie BL, Krestenasky JL, Lin Z, Ungwitayatorn J, Lee Y-H, del Roxario-Chow M, Sheu W, Johnson ME. Tetrahedron 1993;49:3489-500
ผลงานจาก: .
5
Fluoride vanich: the particle size of sodium fluoride and the antrice which held its stability.
Sangalungkarn V, Prakongpan S, Mitrevej A. Mahidol Dent J 1993;13;177-84
ผลงานจาก: .
6
High-performance liquid chromatographic determination of amoxycillin in urine using solid-pharse, ion-pair extraction and ultraviolet detection.
Chulavatnatol S, Charles B. J Chromatogr 1993;615:91-6
ผลงานจาก: .
7
Kinetic analysis of hepatobiliary transport of organic anions in Eisai Hyperbilirubinemia rats.
Sathirakul K, Suzuki H, Yasuda K, Hanano M, Tagaya O, et al. J Pharmacol Exp Ther 265:1301-1312.
ผลงานจาก: .
8
Reproductive effects of pyridoxal isonicotinoyl hydrazone in rats: effects on estrus cycle and implantation.
Sookvanichsilp N, Panintrarux W, Suksathan S, Rattanijarasroj S. Thai J Pharmacol 1993-4;14-15:45-8
ผลงานจาก: .
9
Retroviral reverse transcriptase inhibitory activity in Thai herbs and spices screening with moloney murine leulcemia viral enzyme.
Suthienkul O, Miyazaki O, Chulasiri M, Kositanont U, Oishi K. South-East Asian J Trop Med Public Health 1993;24:751-5
ผลงานจาก: .
10
Simple analysis of amoxycillin in plasma by high performance liquid chromatography with internal standardization and ultraviolet detection.
Charless BG, Chulavatnatol S. Biomed Chromatogr 1993;7:204-7
ผลงานจาก: .
11
Stability of tetracycline antibiotics in animal feeds.
Saraya S, Subphanka S, Boonpooh Y Mahidol J Pharm Sci 1993;20:8-13
ผลงานจาก: .
12
Synthesis and skin permeation study of lidocaine organic salts.
Vajragupta O, La-ong S. Drug Dev Ind Pharm 1993;20:2671-84
ผลงานจาก: .
13
The determination of diffusion coefficients in semisolids by Fourier transform (FT-IR) spectroscopy.
Wurster DE, Buraphacheep V, Patel JM. Pharm Res 1993;10:616-9
ผลงานจาก: .
14
The vasodilating effect of royal jelly in rabbit arteries.
Peungvicha P Thai J Pharmacol 1992-1993;14-15:19-26
ผลงานจาก: .
15
การใช้ยาฉีดเซฟาโรสปอรินในโรงพยาบาลขนาดต่างๆในปี 2534-2535.
เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข. วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1993;20:11-7
ผลงานจาก: .
16
การใช้สมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครปฐม.
อาทร ริ้วไพบูลย์, วัชรา ริ้วไพบูลย์, วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, คนอื่นๆ. วารสารกรมการแพทย์ 2536; 18: 232-8
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Effect of multivitamin supplementation for improvement of thiamin, riboflavin and retinol nutrition in pediatric patients.
Angkatavanich J, Suthutvoravut U, Panijpan B, Tontisirin K. J Med Assoc Thailand 1993;76(suppl 2):138-45
ผลงานจาก: .
2
Formulation of sustained release mosquito larvicidal preparation from Bacillus sphaericus.
Saowakonth R, Rungvejhavuttivittaya Y, Sarisuta N, Siripraiwan S, Suyanandana P. Thai J Pharm Sci 1993; 17(2): 73-77.
ผลงานจาก: .
3
High performance liquid chromatographic determination of tetracycline antibiotics in animal feeds.
Saraya S, Kraisintu K, Boonpooh Y. Mahidol J Pharm Sci 1993;20(2):25-36
ผลงานจาก: .
4
The Study on Using Medicinal Plants for Self-Treatment of Diabetes Mellitus Patients Attended at Community Hospitals in Nakhonpathom Province.
Riewpaiboon A, Chuakul W, Riewpaiboon A, et al. Bull Dept Med Serv 1993; 18: 232-8
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้