เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : 0-2644-8701ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยรับผิดชอบด้านการสอน ในระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก, การศึกษาวิจัยและ การพัฒนาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และได้มีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประชุม และสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพร

ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกันมากขึ้น ดังนั้นทางภาควิชาเภสัชวินิจฉัย จึงให้บริการแก่เอกชนในเรื่องการพัฒนาเภสัชผลิตภัณฑ์ , การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งการพัฒนากรรมวิธีที่เหมาะสมในการแยก หรือ การสกัด สำหรับผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรที่ใช้ในทางเภสัชกรรม อาหารเสริมและเครื่องสำอางอีกด้วย

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยมีอาจารย์ รับผิดชอบ 9 ท่าน ผู้ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในหัวข้อของสารต้านไวรัสเอดส์ – สารต้านอุจจาระร่วง ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ปริญญาโทและปริญญาเอก 30 ท่าน และ ผู้ช่วยงานวิจัยอีก 10 ท่าน


โทรศัพท์ : 0-2644-8701

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้