ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 5530,5531   โทรสาร :ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยรับผิดชอบด้านการสอน ในระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก, การศึกษาวิจัยและ การพัฒนาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และได้มีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประชุม และสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพร

ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกันมากขึ้น ดังนั้นทางภาควิชาเภสัชวินิจฉัย จึงให้บริการแก่เอกชนในเรื่องการพัฒนาเภสัชผลิตภัณฑ์ , การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งการพัฒนากรรมวิธีที่เหมาะสมในการแยก หรือ การสกัด สำหรับผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรที่ใช้ในทางเภสัชกรรม อาหารเสริมและเครื่องสำอางอีกด้วย

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยมีอาจารย์ รับผิดชอบ 9 ท่าน ผู้ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในหัวข้อของสารต้านไวรัสเอดส์ – สารต้านอุจจาระร่วง ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ปริญญาโทและปริญญาเอก 30 ท่าน และ ผู้ช่วยงานวิจัยอีก 10 ท่าน


โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 5530,5531   โทรสาร :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020