ข่าวที่ปรากฏในสื่อ

  หน้า 1/33  
  ประเภทสื่อ รายละเอียดที่นำเสนอ วันที่นำเสนอ
1 สื่อออนไลน์
Facebook
ยา Domperidone กับการกระตุ้นน้ำนมไหล
คอลัมน์: อยู่กับยา Live with Drug
โดย: คลังข้อมูลยา
07/08/2563
2 สื่อออนไลน์
Facebook
ทองพันชั่ง : แก้กลากเกลื้อน ปวดตามข้อ
คอลัมน์: มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดย: -
03/08/2563
3 สื่อออนไลน์
สำนักข่าวไทย
ทันตแพทยสภายันไม่ใช้โคเคนทำฟัน
คอลัมน์: -
โดย: ภาควิชาเภสัชวิทยา
31/07/2563
4 สื่อออนไลน์
Thai PBS
หมอฟันไขคำตอบ โคเคน ที่ใช้ทำฟันคนละชนิดกับบอส อยู่วิทยา
คอลัมน์: สังคม
โดย: ภาควิชาเภสัชเคมี
31/07/2563
5 สื่อออนไลน์
-
นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ
คอลัมน์: มหิดลสาร
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
21/07/2563
6 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
งานวิจัยผลกระทบเชื้อ ดื้อยา โดยนศ.เภสัชฯ ม.มหิดล
คอลัมน์: -
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
14/07/2563
7 สื่อออนไลน์
LINE Today
งานวิจัย นศ.ป.เอกเภสัชมหิดล ประเมินผลกระทบเชื้อดื้อยา
คอลัมน์: -
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
13/07/2563
8 หนังสือพิมพ์
สยามรัฐ
งานวิจัย นศ.ป.เอกเภสัชมหิดล ประเมินผลกระทบเชื้อดื้อยา
คอลัมน์: First Section
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
13/07/2563
9 หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เชื้อดื้อยาทำให้สังคมไทยต้องแบกภาระ 1.3 แสนล้านบาท
คอลัมน์: -
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
10/07/2563
10 สื่อออนไลน์
AC News
นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ
คอลัมน์: การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
07/07/2563
11 สื่อออนไลน์
News Plus
นศ.ปริญญาเอก ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาฯ
คอลัมน์: การศึกษา
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
07/07/2563
12 สื่อออนไลน์
MGROnline.com
เชื้อดื้อยาทำให้สังคมไทยต้องแบกภาระ 1.3 แสนล้านบาท
คอลัมน์: การแพทย์-สุขภาพ
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
07/07/2563
13 สื่อออนไลน์
ThaiPR.net
นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ
คอลัมน์: การศึกษา
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
07/07/2563
14 สื่อออนไลน์
RYT9
นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ
คอลัมน์: -
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
07/07/2563
15 สื่อออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
เปิดวิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพฯ
คอลัมน์: คุณภาพชีวิต-สังคม
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
06/07/2563
16 สื่อออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์
คอลัมน์: -
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
06/07/2563
17 สื่อออนไลน์
LINE Today
เปิดวิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพฯ
คอลัมน์: -
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
06/07/2563
18 สื่อออนไลน์
Bluechip Online
นศ.ปริญญาเอก มหิดล วิจัยผลกระทบ เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
คอลัมน์: -
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
06/07/2563
19 สื่อออนไลน์
Facebook
นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ
คอลัมน์: Health News Thailand
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
05/07/2563
20 สื่อออนไลน์
Facebook
นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ
คอลัมน์: Blu lotus 2 u
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
05/07/2563
  หน้า 1/33  
สรุปจำนวนข่าวในรอบปี
  • พ.ศ.2563 มีจำนวน 138 ข่าว
  • พ.ศ.2562 มีจำนวน 73 ข่าว
  • พ.ศ.2561 มีจำนวน 49 ข่าว
  • พ.ศ.2560 มีจำนวน 39 ข่าว
  • พ.ศ.2559 มีจำนวน 67 ข่าว
  • พ.ศ.2558 มีจำนวน 62 ข่าว
  • พ.ศ.2557 มีจำนวน 63 ข่าว
  • พ.ศ.2556 มีจำนวน 65 ข่าว
  • พ.ศ.2555 มีจำนวน 84 ข่าว
  • พ.ศ.2554 มีจำนวน 18 ข่าว
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020