เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดเสวนาออนไลน์ ถาม-ตอบข้อสงสัย เรื่องโควิดและวัคซีนโควิด

อ่านแล้ว 1,769 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:30-15:30 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ’ถาม-ตอบข้อสงสัย เรื่องโควิดและวัคซีนโควิด’ ผ่านระบบ Cisco Webex โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะฯ 4 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง และ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวัคซีนสำหรับโรค COVID-19 ในหัวข้อ 1) ติดหรือยัง?.. ถ้าสงสัยว่าติด ควรปฏิบัติตัวอย่างไร 2) เลือกวัคซีนโควิดตัวไหนดี? 3) แนวทางการปฏิบัติงานแบบ WFH การกักตัว และการลา และ 4) การเบิกเงินประกัน และการเบิกเงินค่าตรวจโควิด โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สิวเชื้อรา และการรักษา 34 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้