เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษากับ University of Colombo ประเทศศรีลังกา

อ่านแล้ว 131 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564  
เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนจาก Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Colombo ประเทศศรีลังกา ซึ่งนำโดย Dr. Uthpali Mannapperuma ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อหารือโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา Pharmaceutical Sciences ระหว่างสองสถาบัน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


เครื่องสำอางกับสุขภาพ 5 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020