บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

  หน้า 4/92  
อาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ อันตรายหรือไม่

ในช่วงเวลาที่โควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักนี้ หลายคนต้องทำงานที่บ้าน หรือต้องกักตัวอยู่กับบ้าน บางคนก็ไม่อยากออกจากบ้านเพราะกลัวติดเชื้อ ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องพึ่งอาหารสำเร็จรูป หรืออาหารแ... อ่านแล้ว 2,692ครั้ง

อ่านแล้ว 2,692 ครั้ง

โรคเบาหวานกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การศึกษาหลายการศึกษาให้ผลสอดคล้องกันว่า นอกจากภาวะสูงอายุแล้ว ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นสาเหตุการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201... อ่านแล้ว 7,531ครั้ง

อ่านแล้ว 7,531 ครั้ง

ยาต้านเกล็ดเลือด รู้ไว้...ปลอดภัยเมื่อใช้ยา

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหลอดเลือดสมองตีบ (เรียกว่า stroke) หลังจากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ส่วนใหญ่มักจะได้รับยาต้านเกล็ดเลือด หรือบางครั้งเรียกชื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจง่าย ๆ ว่... อ่านแล้ว 7,058ครั้ง

อ่านแล้ว 7,058 ครั้ง

มะเร็งยูเวีย หรือมะเร็งผนังลูกตาชั้นกลาง

ยูเวีย (uvea) คือเนื้อเยื่อชั้นกลางของผนังลูกตาประกอบด้วย ม่านตา (iris) เนื้อเยื่อซิลเลียรี่ (ciliary) และคอรอยด์ (choroid) โดยหน้าที่จะแตกต่างกันไปตามส่วนต่าง ๆ คือ ม่านตา มีหน้าที่ ควบคุมแ... อ่านแล้ว 745ครั้ง

อ่านแล้ว 745 ครั้ง

ต้อหิน

ต้อหิน เป็นสาเหตุอันดับที่ 2 ของการสูญเสียการมองเห็น รองจากต้อกระจกในระดับโลก องค์การอนามัยโลกประมาณว่า 7.7 ล้านคนทั่วโลก มีปัญหาต้อหินที่รุนแรงปานกลางจนถึงขั้นประสบปัญหาตาบอด  ... อ่านแล้ว 543ครั้ง

อ่านแล้ว 543 ครั้ง

ต้อกระจก

ต้อกระจก เป็นปัญหาทางการมองเห็นที่สำคัญและนำไปสู่ภาวะตาบอดได้หากไม่ได้รักษา องค์การอนามัยโลกประมาณว่า 94 ล้านคนทั่วโลก มีปัญหาต้อกระจกที่รุนแรงปานกลางจนถึงขั้นประสบปัญหาตาบอด สำหรับประเทศไทย... อ่านแล้ว 684ครั้ง

อ่านแล้ว 684 ครั้ง

  หน้า 4/92  
ดูทั้งหมด หมวดสุขภาพและความงาม หมวดความรู้การใช้สมุนไพร หมวดความรู้เรื่องยา หมวดอาหารและอาหารเสริม หมวดโรคภัยและการป้องกัน หมวดความรู้ทั่วไปด้านเภสัช


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020