เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018

อ่านแล้ว 517 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชกรรม จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018” เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีเภสัชกร บุคลากรที่สนใจ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 200 คน ทั้งนี้ การประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบหลักการประเมินทางโภชนบำบัดและการเลือกอาหารทางการแพทย์ที่เหมาะสม หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้น้ำเกลือล้างจมูกในโรคทางเดินหายใจ หลักพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกยาแก่หญิงให้นมบุตร การวินิจฉัยและดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกิดพิษจากยาที่พบได้บ่อย การรักษาอาการท้องผูก การดูแลผู้ป่าวที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน การดูแลผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนและข้อมูลความปลอดภัยใหม่ของยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็ง การจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ข้อควรรู้ในการติดตามการใช้ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเบาหวาน ข้อควรรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ในปี ค.ศ. 2018 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิขีวนะ แนวทางล่าสุดในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Sepsis การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Urinary Incontinence แนวทางการเลือกยาต้านอาการไอในเด็กเล็ก การประเมินผู้ป่วยหมดสติและการปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้นสำหรับเภสัชกร การดูแลด้านยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อมภายหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง หลักฐานทางวิชาการสำหรับการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรค Atrial Fibrillation และการจัดการภาวะเลือดออกจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015